• แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • สกุลเงิน ซื้อ ขาย
  • USD 32.18 32.84
  • JPY 26.4 28.45
  • HKD 4.1 4.28
  • EUR 35.3 37.28
  ดูทั้งหมด
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย/ปี
  • บัญชีเงินฝากทั่วไป 0.125%
  • บัญชีดรีม เซฟวิ่ง 2.750%
  • บัญชีฝากไม่ประจำ 2.000%
  • บัญชีฝากประจำทั่วไป 3 เดือน 1.000%
  ดูทั้งหมด
 • ดอกเบี้ยเงินฝากเงินต่างประเทศ

  • วันที่ ดาวน์โหลด
  • 16 กันยายน 2557
  • 15 พฤศจิกายน 2556
  • 25 กันยายน 2556
  • 29 พฤศจิกายน 2555
  ดูทั้งหมด
 • ดอกเบี้ยเงินกู้

  • ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย/ปี
  • MLR 7.25%
  • MOR 7.775%
  • MRR 8.025%
  • CPR 18.00%
  ดูทั้งหมด
 • ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

  • วันที่ ดาวน์โหลด
  • 28 มิถุนายน 2555
  • 8 มีนาคม 2555
  • 7 กุมภาพันธ์ 2555
  • 13 ธันวาคม 2554
  ดูทั้งหมด
 • อัตราค่าธรรมเนียม

  • หัวข้อ ดาวน์โหลด
  • ตาราง 3: (ข) ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ
  • ตาราง 3: (ง) เบี้ยปรับที่เกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ
  • ตาราง 3: (ก) ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
  ดูทั้งหมด