สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD DENO. $ :50-100
31.95 32.61
GBP
52.49 55.27
JPY : 100
30.21 32.59
HKD
4.07 4.25
SGD
25.23 26.08
CAD
28.58 29.63
AUD
28.69 30.56
KRW
0.02754 0.03527
EUR
43.13 45.49
CNY
4.89 5.38
สมัครรับข่าวสารจาก TMB