สกุลเงิน ซื้อ ขาย
USD DENO. $ :50-100
31.87 32.53
GBP
52.45 55.22
JPY : 100
30.1 32.47
HKD
4.06 4.24
SGD
25.23 26.08
CAD
28.54 29.59
AUD
28.76 30.63
KRW
0.02743 0.03527
EUR
43.05 45.4
CNY
4.88 5.37
สมัครรับข่าวสารจาก TMB