เกี่ยวกับทีเอ็มบี

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ทีเอ็มบี จุดประกายให้ทุกคนใช้พลังของตนเอง เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น"

พันธกิจ

ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ

ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ

เพิ่มมูลค่ากิจการและให้ผลตอบแทน

ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เพิ่มมูลค่ากิจการและให้ผลตอบแทน

ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เป็นที่ทำงานที่ดีที่สุด ที่ให้พนักงาน

ได้รับโอกาสและการพัฒนารวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ในการกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง

เป็นที่ทำงานที่ดีที่สุด ที่ให้พนักงาน

ได้รับโอกาสและการพัฒนารวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มที่ในการกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง

มีส่วนร่วมในการสร้างและเพิ่มคุณค่า

ของสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

มีส่วนร่วมในการสร้างและเพิ่มคุณค่า

ของสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน