บัญชีเงินเดือน TMB

ธนาคารขอมอบสิทธิประโยชน์พิเศษ
ที่ครอบคลุมให้กับพนักงานบริษัท

ที่ใช้บัญชี TMB รับเงินเดือนจากบริษัทผู้จ่ายเงินเดือนผ่านระบบของ TMB เท่านั้น
ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่าน
กับฝ่ายบุคคลของบริษัท

บัญชีเงินเดือน TMB
บัญชีเพื่อใช้ ALL FREE
ที่ให้ฟรีความคุ้มครองชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 20 เท่า ของยอดเงินในบัญชี
พร้อมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุอีกครั้งละ 3,000 บาท
ไม่จํากัดจํานวนครั้ง ยิ่งเก็บยิ่งได้ความคุ้มครองสูง
บัญชีเพื่อออม NO FIXED ที่ให้ดอกเบี้ยสูง
เหมือนฝากประจําแต่ไม่ต้องฝากประจํา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีวิตทางการเงินที่ดี
ใคร ๆ ก็มีได้

ใช้รับ-ใช้เก็บเงินในบัญชีก็ได้เพิ่ม

รายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

สร้างเงินเก็บให้งอกเงย
และเพิ่มโอกาสในการสร้างโบนัสให้ตัวเอง

รายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

ช่วยประหยัดดอกเบี้ยเพื่อให้ได้ทั้งบ้าน
รถ และเงินพร้อมใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อต้องการ

รายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

สร้างหลักทรัพย์ในฝันของคุณให้เป็นจริง
ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.64%
(MRR – 3.64%)

MRR = 6.28% ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
(ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร)
สินเชื่อรถยนต์ใหม่
รับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.10%
จากตารางดอกเบี้ยของแต่ละ
ตัวแทนจำหน่าย(1)


(1) ดอกเบี้ยต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 1.99%
(ดอกเบี้ยปลายงวด)
หรือ 1.89% (ดอกเบี้ยต้นงวด)
สงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการจองรถกับตัวแทนจำหน่าย
แล้วในทุกกรณี

มีเงินก้อนพร้อมใช้ในยามฉุกเฉิน
กับดอกเบี้ยพิเศษ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน
ใช้รถ ใช้บ้าน ค้ำประกัน
เพื่อดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา
4.63% (MRR - 1.65%)
ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ขอสินเชื่อทุกประเภท


MRR = 6.28% ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
(ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร)
สินเชื่อบุคคล แคชทูโก
ให้ทุกเรื่องสำคัญในชีวิต
ตอบโจทย์คุณ
ดอกเบี้ยเพียง
9% 3 เดือนแรก
หลังจากนั้นลดลงอีก
3%
จากอัตราดอกเบี้ยปกติ(1)
พิเศษลดอีก
4%
เดือนที่ 4 เป็นต้นไป(2)
(1) เพียงใช้บัญชี ALL FREE
อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน
และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
(2) สำหรับรายได้ 20,000 – 29,999 บาทต่อเดือน
สินเชื่อรถแลกเงิน
รับเงินสด รถยังมีขับ
พร้อมส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด
1%(1)

(1) ไม่มีผลย้อนหลังกับลูกค้าที่สมัครไปแล้ว

เตรียมความพร้อมให้กับคุณและครอบครัว
สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดทุกช่วงชีวิต

รายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 

อยากเปิดบัญชีเงินเดือน TMB
ต้องทําอย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีไม่มีบัญชี TMB
ยื่นบัตรประชาชนและจดหมาย
ส่งตัวพนักงานที่สาขา TMB
กรณีมีบัญชี TMB
ติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัท
เพื่อแจ้งเลขบัญชีเพื่อรับเงินเดือน