บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

รายละเอียดบัญชี

เงินฝากพิเศษ ดรีม เซฟวิ่ง เป็นบัญชีเพื่อออม ที่ช่วยให้คุณเก็บออมเป็นประจำทุกๆ เดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้อย่างง่ายๆ แต่ถ้าอยากถอนเมื่อไรก็ถอนได้

 • Saving

  สานผันได้แน่นอน

  กับวินัยการออมเงินทุกเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ

 • Withdraw

  สร้างฝันได้อย่างคล่องตัว

  ให้คุณกำหนดจำนวนเงินฝากและวันที่หักเองได้ เมื่อครบตามเป้าหมายก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีหลักได้ โดยไม่โดนลดดอกเบี้ยและไม่มีค่าธรรมเนียม

 • สู่ฝันได้เร็วขึ้น

  สู่ฝันได้เร็วขึ้น

  กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสสำหรับ 6 เดือนแรก

รายละเอียดบัญชี 

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่เปิดในนามบุคคลธรรมดาและไม่ใช่บัญชีร่วม
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง เป็นบัญชีที่ผูกคู่กับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคาร (บัญชีหลัก) ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี 
 • ธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีหลักไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง เป็นรายเดือน ตามรอบเดือนปฏิทินโดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถระบุวันที่และจำนวนเงินได้ ตั้งแต่ 500 - 25,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ยอดเงินในบัญชีหลักจะต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการหักโอนเงินอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารดำเนินการหักโอนเงิน
 • ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ที่ TMB ทุกสาขา เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ที่ผูกคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง 
 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันที่และจำนวนเงินที่ต้องการให้หักโอนเงินโดยอัตโนมัติ ได้ที่สาขาหรือผ่าน TMB Internet Banking โดยจะมีผลภายใน 2 วัน หลังจากธนาคารได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
 • การทำธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง 
  • ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยเงินที่ถอนจะถูกโอนไปยังบัญชีหลักที่ลูกค้าผูกคู่ไว้เท่านั้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีหลักที่ผูกคู่ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
  • ลูกค้าไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยตรงได้ 
  • ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่งได้
 • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตรทุกประเภท

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ของ TMB ที่จะผูกคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด