ME SAVE บัญชีเงินออมดิจิทัล

ออมง่ายได้ดอกสูง ไม่ต้องฝากประจำ

ออมง่ายได้ดอกสูง

รับดอกเบี้ยสูงได้ง่าย เพียงมียอดฝากมากกว่าถอนในแต่ละเดือน

ดูดอกเบี้ยสะสมได้ทุกวัน

เห็นการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยสะสมได้ทุกวันผ่านหน้ารายละเอียดบัญชีบนแอป TOUCH

ฝาก – ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

ฝาก – ถอนได้ตลอดเวลา ไม่กำหนดยอดเงินฝาก และยังคงได้ดอกสูง

ตั้งเป้าหมายการออมผ่าน Savings Goal

ให้ทุกเป้าหมายการออมเป็นจริงได้ง่ายขึ้น ติดตามผลได้ตลอด พร้อมรับดอกเบี้ยสูงเหมือนเดิม

*เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

ยอดเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยปกติ อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย
รวมโบนัส
ตั้งแต่ 1 บาท ถึง 10 ล้านบาท 0.4% 1.10% มียอดเงินฝากมากกว่าถอนในแต่ละเดือน
ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป 0% 0.70%

อัตราค่าธรรมเนียม

รายการ ค่าธรรมเนียม เงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมการโอน ME SAVE (เฉพาะบัญชีที่ผูกไว้)
  • โอนเข้าบัญชี ME MOVE/TMB
ฟรี สูงสุด 30 ล้านบาท/วัน
  • โอนต่างธนาคาร
สูงสุด 2 ล้านบาท/วัน
ครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท
  • โอนผ่านพร้อมเพย์
สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง/วัน

เงื่อนไขบัญชี ME SAVE 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ME SAVE