บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง
 

เป็นบัญชีเพื่อออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ และสามารถถอนได้เหมือนออมทรัพย์

 

เปิดบัญชีวันนี้! รับโบนัสเพิ่ม

 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ของแต่ละช่วงเงินฝาก

ยอดเงินคงหลือในบัญชี
ทุกสิ้นวัน (บาท)

ดอกเบี้ย 2 เดือนแรก ดอกเบี้ยเดือนถัดไป

1 – 10,000,000

1.2% รับต่อเนื่องเพียงฝากเพิ่มหรือ
คงเงินในบัญชีตามเงื่อนไข
ในประกาศของธนาคาร

ส่วนที่เกิน 10,000,000

0.225%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์มาก่อน
 • ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ จะได้รับโบนัสเพิ่มจากดอกเบี้ยปกติทันทีใน 2 เดือนแรก
 • หากลูกค้าฝากเพิ่มหรือคงเงินในเดือนที่ 2 ทำให้ยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีของเดือนที่ 2 ไม่น้อยกว่าเดือนที่ 1 ในเดือนถัดไป ลูกค้าจะได้รับโบนัสต่อเนื่องตามที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีเดือนปัจจุบันไม่ได้รับโบนัส ลูกค้าก็ยังมีโอกาสได้รับโบนัสในเดือนถัดไป หากเดือนปัจจุบันมีการฝากเพิ่มหรือคงเงินในบัญชี
 • ลูกค้า 1 ท่าน เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี กรณีที่มีมากกว่า 1 บัญชี หรือปิดแล้วเปิดใหม่ ธนาคารถือเป็นการผิดเงื่อนไข ลูกค้าจะไม่ได้รับโบนัสใน 2 เดือนแรก แต่มีโอกาสรับโบนัสได้ในเดือนถัดไป

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดบัญชี 

 • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่เปิดในนามบุคคลธรรมดาและไม่ใช่บัญชีร่วม
 • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB TOUCH Mobile App ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่าน E-Payment ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB TOUCH Mobile App ได้
 • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตรทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการ Direct Debit หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

 • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน