บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง

จะออมแบบไหนก็ตอบโจทย์ ยืดหยุ่นทุกการออม

 

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

 

บัญชีเพื่อออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การออมของคุณได้ทุกรูปแบบ
ให้ดอกเบี้ยสูง เหมือนฝากประจำ แต่ยืดหยุ่นและถอนได้ แบบบัญชีออมทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบบัญชี

รับฟรี! Happy Pig มูลค่า 250 บาท เพียงเปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ทุกสิ้นวัน (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

1-10,000,000

1.30%

ส่วนที่เกิน 10,000,000 บาทขึ้นไป

0.125%

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าทีเอ็มบี
สามารถรับดอกเพิ่ม 0.3% เป็นสูงสุด 1.6% ได้ในเดือนถัดไป หากปัจจุบันมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

รายละเอียดบัญชี 

รายละเอียดบัญชี

  • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สำหรับลุกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และต้องไม่ใช่บัญชีที่เปิดร่วมกับผู้อื่น
  • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB Touch Mobile App และ TMB Internet Banking ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
  • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ผ่านช่องทาง TMB Touch Mobile App และ TMB Internet Banking ได้
  • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

การจ่ายดอกเบี้ย 

  • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

  • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด