บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง
 

เป็นบัญชีเพื่อออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ และสามารถถอนได้เหมือนออมทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป บัญชีฝากประจำทั่วไป บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

ดอกเบี้ยสูง

- icon check saving icon check saving

ถอนได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

icon check saving - icon check saving

ไม่มียอดฝากขั้นต่ำ

icon check saving - icon check saving
ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
(ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี)
icon check saving โดนหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ ที่จ่าย 15%
icon check saving

 

รายละเอียดบัญชี 

  • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่เปิดในนามบุคคลธรรมดาและไม่ใช่บัญชีร่วม
  • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
  • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่าน E-Payment ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking ได้
  • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตรทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการ Direct Debit หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

การจ่ายดอกเบี้ย 

  • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

  • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน