บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง
 

เป็นบัญชีเพื่อออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ และสามารถถอนได้เหมือนออมทรัพย์

 

เปิดบัญชีวันนี้! รับโบนัสเพิ่ม

 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ของแต่ละช่วงเงินฝาก

ยอดเงินคงหลือในบัญชี
ทุกสิ้นวัน (บาท)

อัตราดอกเบี้ย

1 – 10,000,000

1.3%

ส่วนที่เกิน 10,000,000

0.125%

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TMB
เพียงดาวน์โหลด TMB TOUCH Mobile App

check เปิดบัญชี TMB No Fixed ได้ทันที
check ตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชี ได้ทุกที่ ทุกเวลา
check โอนเงินจากบัญชี TMB ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

 

รายละเอียดบัญชี 

  • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่เปิดในนามบุคคลธรรมดาและไม่ใช่บัญชีร่วม
  • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่าน E-Payment ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB TOUCH Mobile App ได้
  • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตรทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการ Direct Debit หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

การจ่ายดอกเบี้ย 

  • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

  • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน