บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

รายละเอียดบัญชี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์
ออมให้ถูกที่เพื่อรับดอกเบี้ยที่มากกว่า

 

ดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงถึง 1.2% ตั้งแต่ฝากบาทแรก ถึง 50 ล้านบาท

 

ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

เปิดบัญชีได้ฟรี ไม่มีฝากขั้นต่ำ

 

มีบริการ Savings Goal ให้คุณตั้งเป้าหมายเพื่อการออมได้ เพิ่มเติม


อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.3% รับเพิ่มเป็น 1.2% เพียงใช้ ทีเอ็มบี ออลฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน

(อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ (ตามเงื่อนไข) จะแสดงทุกวันที่ 2 ของเดือน ในแอป TOUCH โดยจะถูกคำนวนตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ)

ดอกเบี้ยสูงทุกวันถึง 1.6% ตั้งแต่ฝากบาทแรก ถึง 50 ล้านบาท

ดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงถึง 1.2% ตั้งแต่ฝากบาทแรก ถึง 50 ล้านบาท

 
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 
เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ

เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ
ดอกเบี้ย0.3% รับเพิ่มเป็น 1.2% เพียงใช้ TMB ALL FREE อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน

มีบริการ Saving Goal

มีบริการ Saving Goal
ให้คุณตั้งเป้าหมายเพื่อการออมได้ เพิ่มเติม

 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ (ตามเงื่อนไข) จะแสดงในวันที่ 2 ของทุกเดือน โดยจะถูกคำนวนตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ

กลุ่มลูกค้า วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยปกติ อัตราดอกเบี้ย
รวมโบนัส
เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย
รับดอกเบี้ยรวมโบนัสในเดือนถัดไป
ลูกค้าทั่วไป ตั้งแต่ 1 บาท
ถึง 50 ล้านบาท
0.3% 1.2%
(Base Rate 0.3%
+
Bonus Rate 0.9%)
เพียงมีรายการทำธุรกรรมผ่านบัญชีเพื่อใช้ ALL FREE 5 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป
ตั้งแต่ 50 ล้านบาท
ขึ้นไป
0% 0.9%
(Base Rate 0%
+
Bonus Rate 0.9%)
ลูกค้าทั่วไป ตั้งแต่ 1 บาท
ถึง 50 ล้านบาท
0.3% 1.1%
(Base Rate 0.3%
+
Bonus Rate 0.8%)
เพียงมีเงินฝากในบัญชี NO FIXED ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 50 ล้านบาท
ขึ้นไป
0% 0.8%
(Base Rate 0%
+
Bonus Rate 0.8%)
ลูกค้าที่มีการลงทุนกองทุนรวม
ผ่านทีเอ็มบี 1 ล้านบาทขึ้นไป
ตั้งแต่บาทแรก
ถึง 50 ล้านบาท
0.3% 1.2%
(Base Rate 0.3%
+
Bonus Rate 0.9%)

ลงทุนในกองทุนรวมประเภทใดก็ได้ผ่านทีเอ็มบี มูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยในเดือนปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป
ยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในบัญชี NO FIXED เดือนปัจจุบัน 2 ล้านบาทขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 ล้านบาท
ขึ้นไป
0% 0.9%
(Base Rate 0%
+
Bonus Rate 0.9%)
ลูกค้าที่มีการลงทุนกองทุนรวม
ผ่านทีเอ็มบี 10 ล้านบาทขึ้นไป
ตั้งแต่บาทแรก
ถึง 50 ล้านบาท
0.3% 1.4%
(Base Rate 0.3%
+
Bonus Rate 1.1%)

ลงทุนในกองทุนรวมประเภทใดก็ได้ผ่านทีเอ็มบี มูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยในเดือนปัจจุบัน ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป
ยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในบัญชี NO FIXED เดือนปัจจุบัน 2 ล้านบาทขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 ล้านบาท
ขึ้นไป
0% 1.1%
(Base Rate 0%
+
Bonus Rate 1.1%)
ลูกค้าที่มีการลงทุนกองทุนรวม
ผ่านทีเอ็มบี 20 ล้านบาทขึ้นไป
ตั้งแต่บาทแรก
ถึง 50 ล้านบาท
0.3% 1.5%
(Base Rate 0.3%
+
Bonus Rate 1.2%)

ลงทุนในกองทุนรวมประเภทใดก็ได้ผ่านทีเอ็มบี มูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยในเดือนปัจจุบัน ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป
ยอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยในบัญชี NO FIXED เดือนปัจจุบัน 2 ล้านบาทขึ้นไป

ตั้งแต่ 50 ล้านบาท
ขึ้นไป
0% 1.2%
(Base Rate 0%
+
Bonus Rate 1.2%)
 

1. ใส่รหัสเพื่อเข้าใช้งาน

3. เลือก "อื่นๆ"

5. เลือกประเภทบัญชี
"ฝากไม่ประจำ"

2. เลือก เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

4. เลือก "เปิดบัญชีใหม่"

6. เลือก "ถัดไป"
เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการเปิดบัญชี

 
 

 

+
เปิดบัญชี

ช่องทางการสมัคร

รายละเอียดบัญชี 

  • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สำหรับลุกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และต้องไม่ใช่บัญชีที่เปิดร่วมกับผู้อื่น
  • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB TOUCH Mobile App และ TMB Internet Banking ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
  • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ผ่านช่องทาง TMB TOUCH Mobile App และ TMB Internet Banking ได้
  • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

การจ่ายดอกเบี้ย 

  • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

  • บัตรประจำตัวบัตรประชาชน