บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง

บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง

บัญชียอดนิยมเพื่อการออม

ถอนได้ ดอกสูง เปิดบัญชีวันนี้ ไม่มีขั้นตำ่ที่ TMB ทุกสาขา

รายละเอียดบัญชี

ฝากไม่ประจำเป็นบัญชียอดนิยมเรื่องการออมของ TMB ที่ให้ทั้งความคล่องตัว ถอนเมื่อไหร่ก็ได้และยังได้ดอกสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ 3 , 6 เดือน

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากไม่ประจำ บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ถอนเมื่อไร ก็ยังได้ดอกสูง icon check saving -
ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก icon check saving -
ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและฝากเพิ่ม icon check saving -
สะดวกฝากเพิ่มได้ผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติของ TMB icon check saving -
โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารผ่าน TMB Internet Banking ฟรี! ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง icon check saving -
 • Money

  ไม่ต้องฝากประจำ ก็ได้ดอกสูง

  รับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ 3, 6 เดือน

 • Withdraw

  ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

  จำเป็นเมื่อไหร่ก็ถอนได้ ไม่ถูกลดดอกเบี้ย

 • Account

  เปิดบัญชี หรือฝากเพิ่มก็ไม่มีขั้นต่ำ

  บาทเดียวก็ได้ ฝากเพิ่มเท่าไรก็ได้

รายละเอียดบัญชี 

 • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่เปิดในนามบุคคลธรรมดาและไม่ใช่บัญชีร่วม
 • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่าน E-Payment ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking ได้
 • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตรทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการ Direct Debit หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

 • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน