บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

รายละเอียดบัญชี

ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
บัญชีฝากไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง
 

เป็นบัญชีเพื่อออมรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ และสามารถถอนได้เหมือนออมทรัพย์

ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป บัญชีฝากประจำทั่วไป บัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

ดอกเบี้ยสูง

- icon check saving icon check saving

ถอนได้ ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

icon check saving - icon check saving

ไม่มียอดฝากขั้นต่ำ

icon check saving - icon check saving
ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
(ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี)
icon check saving โดนหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ ที่จ่าย 15%
icon check saving

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์มาก่อน
 • ดอกเบี้ย 2% คือ ดอกเบี้ยปกติ 1.5% + โบนัส 0.5% ซึ่งลูกค้าบัญชีเปิดใหม่จะได้รับดอกเบี้ย 2% ใน 2 เดือนแรกทันที สำหรับดอกเบี้ยเดือนถัดไป
  • หากลูกค้าฝากเพิ่มหรือคงเงินในเดือนที่ 2 เดือนถัดไปจะได้รับดอกเบี้ย 2% ตามเดิม
  • หากลูกค้ามีการถอนหรือโอนออก ทำให้ยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีของเดือนที่ 2 น้อยกว่าเดือนที่ 1 เดือนถัดไปจะไม่ได้รับโบนัส 0.5% แต่ยังได้รับดอกเบี้ยปกติ 1.5% 
  • ธนาคารจะคำนวณโบนัสให้ใหม่ทุกๆ เดือน กรณีเดือนปัจจุบันไม่ได้รับโบนัส ลูกค้าก็ยังมีโอกาสได้รับโบนัสในเดือนถัดไป หากเดือนปัจจุบันมีการฝากเพิ่มหรือคงเงินในบัญชี
 • ลูกค้า 1 ท่าน เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี กรณีที่มีมากกว่า 1 บัญชี หรือปิดแล้วเปิดใหม่ ธนาคารถือเป็นการผิดเงื่อนไข ลูกค้าจะไม่ได้รับโบนัส แต่ยังได้รับดอกเบี้ยปกติ 1.5% ใน 2 เดือนแรก และมีโอกาสรับโบนัสได้ในเดือนถัดไป ตามเงื่อนไขในประกาศของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 

รายละเอียดบัญชี 

 • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่เปิดในนามบุคคลธรรมดาและไม่ใช่บัญชีร่วม
 • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่าน E-Payment ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking ได้
 • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตรทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการ Direct Debit หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

การจ่ายดอกเบี้ย 

 • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

 • สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน