บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

รายละเอียดบัญชี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์
ออมให้ถูกที่เพื่อรับดอกเบี้ยที่มากกว่า

 

ดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงถึง 1% ตั้งแต่ฝากบาทแรก ถึง 30 ล้านบาท

 

ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

เปิดบัญชีได้ฟรี ไม่มีฝากขั้นต่ำ

 

มีบริการ Savings Goal ให้คุณตั้งเป้าหมายเพื่อการออมได้ เพิ่มเติม


อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25%

  • รับเพิ่มเป็น 1% เมื่อมีเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีโนฟิกซ์ 2 ล้านบาทขึ้นไป
  • รับเพิ่มเป็น 0.9% เพียงใช้ ออลฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน

(อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ (ตามเงื่อนไข) จะแสดงทุกวันที่ 2 ของเดือน ในแอป TOUCH โดยจะถูกคำนวนตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ)

ดอกเบี้ยสูงทุกวันถึง 1.6% ตั้งแต่ฝากบาทแรก ถึง 50 ล้านบาท

ดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงถึง 1% ตั้งแต่ฝากบาทแรก ถึง 30 ล้านบาท

 
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 
เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ

เปิดบัญชีได้ฟรี ไม่มีฝากขั้นต่ำ

มีบริการ Saving Goal

มีบริการ Saving Goal
ให้คุณตั้งเป้าหมายเพื่อการออมได้ เพิ่มเติม

 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ (ตามเงื่อนไข) จะแสดงในวันที่ 2 ของทุกเดือน โดยจะถูกคำนวนตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้นๆ

ลูกค้า อัตราดอกเบี้ยและโบนัส ดอกเบี้ย
ที่ได้รับ
ลูกค้าทั่วไป อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25%
ลูกค้ากลุ่ม 1
ALL FREE
ทำรายการ ALL FREE 5 ครั้ง
+ 0.65%
0.90%
ลูกค้ากลุ่ม 2
NO FIXED
NO FIXED เงินฝาก 2 ล้านบาทขึ้นไป
+ 0.75%
1%
ลูกค้ากลุ่ม 3
ลูกค้ากองทุน ที่มีการลงทุนกองทุนรวม ผ่านทีเอ็มบี และ NO FIXED เงินฝาก เฉลี่ย 2 ล้านบาท
มีการลงทุนกองทุนรวม เฉลี่ยตั้งแต่ 1 ล้าน
+ 0.95%
1.20%
มีการลงทุนกองทุนรวม เฉลี่ยตั้งแต่ 10 ล้าน
+ 1.05%
1.30%
มีการลงทุนกองทุนรวม เฉลี่ยตั้งแต่ 20 ล้าน
+ 1.15%
1.40%
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสสำหรับเงินฝากตั้งแต่ บาทแรก – 30 ล้านบาท
ส่วนเกิน 30 ล้านบาท จะได้รับเฉพาะโบนัสเท่านั้น
 

1. ใส่รหัสเพื่อเข้าใช้งาน

3. เลือก "อื่นๆ"

5. เลือกประเภทบัญชี
"ฝากไม่ประจำ"

2. เลือก เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

4. เลือก "เปิดบัญชีใหม่"

6. เลือก "ถัดไป"
เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการเปิดบัญชี

 
 

 

+
เปิดบัญชี

ช่องทางการสมัคร

รายละเอียดบัญชี 

  • ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน) สำหรับลุกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และต้องไม่ใช่บัญชีที่เปิดร่วมกับผู้อื่น
  • ถอนหรือโอนเงินที่สาขา TMB ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ครั้งถัดไปเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านช่องทาง TMB TOUCH Mobile App และ TMB Internet Banking ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
  • ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร การชำระค่าสาธารณูปโภค การชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ผ่านช่องทาง TMB TOUCH Mobile App และ TMB Internet Banking ได้
  • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท หรือ สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) หรือ นำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านที่ทำการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร

การจ่ายดอกเบี้ย 

  • คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี 

  • บัตรประจำตัวบัตรประชาชน