บัญชีกระแสรายวันเอกสิทธิ์

บัญชีกระแสรายวันเอกสิทธิ์

รายละเอียดบัญชี

เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าทั้ง ลูกค้าบุคคลธรรมดา, สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคล และรัฐวิสาหกิจ ที่มีการทำธุรกรรมหรือเดินบัญชีหมุนเวียนกับธนาคารเป็นประจำ

 • เป็นบัญชีเงินฝากกระแสรายวันแบบมีดอกเบี้ย
 • จ่ายดอกเบี้ยในอัตราก้าวหน้า ตามยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน
 • ธนาคารกำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นงวด
 • สามารถขอวงเงินเบิกเกินบัญชีได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • เป็นบัญชีที่ใช้เช็คในการเบิก-ถอน กรณีบุคคลธรรมดาสามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิตของธนาคารได้ด้วย
 • รับโอนหนี้

  เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจากบัญชีเดียว

  เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารบัญชีจากบัญชีเดียว โดยไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะต้องโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันไปยังบัญชีออมทรัพย์อื่นทุกสิ้นวัน เพื่อรับดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้นพิเศษ

  สะดวกสบายในการเช็คถอนเงินสด

  เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้เช็คเบิกถอนเงินสด / ชำระค่าสินค้าและบริการ

 • Cash

  ลดปัญหาการคืนเช็ค

  ลดความกังวลจากปัญหาการคืนเช็ค เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเพราะลืมโอนเงินมาตัดเช็ค

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดค่าธรรมเนียม

  ลดค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมในการสั่งโอนระหว่างบัญชี

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ลูกค้าจะได้รับ Statement แสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีทุกสิ้นเดือน

ติดต่อสอบถาม 

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • TMB Phone Banking 1558