ดูย้อนหลัง

 • เจาะลึกพิษ “ไวรัสโคโรนา” ฉุดท่องเที่ยวไทยเท่าไหร่กัน

  เจาะลึกพิษ “ไวรัสโคโรนา” ฉุดท่องเที่ยวไทยเท่าไหร่กัน

  ไวรัสโคโรนากระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวกว่า 1 แสนล้านบาท และหากคำนวณผลกระทบต่อ 3 ธุรกิจท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าปลีก และภัตตาคารและร้านอาหาร

 • “6 เมกะเทรนด์” ที่ธุรกิจไทยต้องจับตา

  “6 เมกะเทรนด์” ที่ธุรกิจไทยต้องจับตา

  เมกะเทรนด์เหล่านี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองสำหรับผู้ประกอบการให้ได้คิดและพิจารณาลงไปในรายละเอียดเพื่อช่วยให้ท่านได้ไอเดียปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและปรับตัวสินค้าและบริการให้เหมาะสม

 • 5G จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างไร

  5G จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างไร

  ผลประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G จะเกิดขึ้นกับประเทศค่อนข้างมาก แต่จะ “เร็ว หรือ ช้า” นั้น ต้องรอดูว่า กระบวนการประมูลคลื่นและการลงทุนของเอกชนจะใช้เวลานานเท่าไหร่ มีตุ้นทุนการลงทุนทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด

 • ธุรกิจเครื่องดื่มไทย “โตช้า แถมกำไรน้อย”

  ธุรกิจเครื่องดื่มไทย “โตช้า แถมกำไรน้อย”

  เครื่องดื่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทว่าการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มในไทยไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตที่ผู้ประกอบการทำได้อีกต่อไป

 • ผู้ค้าส่ง-ค้าปลีกไทย: ใครดี vs ใครแย่???

  ผู้ค้าส่ง-ค้าปลีกไทย: ใครดี vs ใครแย่???

  เจาะลึกถึงผลการดำเนินงานของผู้ค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อตอบคำถามว่า ใครจะดี vs ใครจะแย่?

 • Fed to cut by 25 bps, not 50 bps, 2-4 possible dissenters

  Fed to cut by 25 bps, not 50 bps, 2-4 possible dissenters

  The Fed is to cut rates by 25 bps, neither 50 bps nor hold rates steady, while 2-4 possible voting dissents will show some uncertainty of US interest rate path.

 • ค้าปลีก-ค้าส่งไทย... ในวันที่ต้องปรับตัว

  ค้าปลีก-ค้าส่งไทย... ในวันที่ต้องปรับตัว

  ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิที่สำคัญ มีสัดส่วนถึง 16% ของจีดีพี และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2551- 61) เติบโตเฉลี่ยกว่า 6.8% ต่อปี โดยในช่วง 15 ปีหลังจากมีการใช้อินเตอร์เน็ตในภาคธุรกิจ ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น

 • ท่องเที่ยวไทย...ถึงวันที่ต้องพึ่งตัวเอง

  ท่องเที่ยวไทย...ถึงวันที่ต้องพึ่งตัวเอง

  ทิศทางการท่องเที่ยวไทยในระยะถัดไป แม้แนวโน้มเติบโตได้ แต่จะไม่หวือหวาเหมือนเดิมอีกต่อไป ไทยจำเป็นต้องพึ่งพาตนเอง ด้วยการส่งเสริมให้ไทยเที่ยวไทยมากขึ้น