ดูย้อนหลัง

 • ผู้ค้าส่ง-ค้าปลีกไทย: ใครดี vs ใครแย่???

  ผู้ค้าส่ง-ค้าปลีกไทย: ใครดี vs ใครแย่???

  เจาะลึกถึงผลการดำเนินงานของผู้ค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อตอบคำถามว่า ใครจะดี vs ใครจะแย่?

 • Fed to cut by 25 bps, not 50 bps, 2-4 possible dissenters

  Fed to cut by 25 bps, not 50 bps, 2-4 possible dissenters

  The Fed is to cut rates by 25 bps, neither 50 bps nor hold rates steady, while 2-4 possible voting dissents will show some uncertainty of US interest rate path.

 • ค้าปลีก-ค้าส่งไทย... ในวันที่ต้องปรับตัว

  ค้าปลีก-ค้าส่งไทย... ในวันที่ต้องปรับตัว

  ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิที่สำคัญ มีสัดส่วนถึง 16% ของจีดีพี และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2551- 61) เติบโตเฉลี่ยกว่า 6.8% ต่อปี โดยในช่วง 15 ปีหลังจากมีการใช้อินเตอร์เน็ตในภาคธุรกิจ ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้น

 • ท่องเที่ยวไทย...ถึงวันที่ต้องพึ่งตัวเอง

  ท่องเที่ยวไทย...ถึงวันที่ต้องพึ่งตัวเอง

  ทิศทางการท่องเที่ยวไทยในระยะถัดไป แม้แนวโน้มเติบโตได้ แต่จะไม่หวือหวาเหมือนเดิมอีกต่อไป ไทยจำเป็นต้องพึ่งพาตนเอง ด้วยการส่งเสริมให้ไทยเที่ยวไทยมากขึ้น

 • เจาะนักท่องเที่ยวจีนอย่างไร “ให้ตรงกลุ่ม ถูกที่ ถูกเวลา”

  เจาะนักท่องเที่ยวจีนอย่างไร “ให้ตรงกลุ่ม ถูกที่ ถูกเวลา”

  แนวทางการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน คือ “เจาะตรงกลุ่ม” คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนักช้อปสมัยใหม่ เกิดช่วงปี ค.ศ.1980 และก่อนปี ค.ศ. 1990 ซึ่งมีกำลังซื้อสูง เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมหาข้อมูลการท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต และไม่กลัวที่จะชำระสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือในต่างแดน “เจาะถูกที่” คือ ควรทำตลาดนักท่องเที่ยวคนจีนที่อาศัยอยู่ใน 10 เมืองหลัก ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 67 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง Tier 1 โซนเศรษฐกิจเจริญแล้ว

 • นักท่องเที่ยวจีนไปแล้ว...ไปลับ...?

  นักท่องเที่ยวจีนไปแล้ว...ไปลับ...?

  นักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงไปอย่างมาก จะกลับมาอีกมั้ย? ผมขอสรุปก่อนเลยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันไปจนถึงสิ้นปีนักท่องเที่ยวจีนจะยังไม่กลับมา แต่ถามว่าเขาจะหายไปต่อเนื่องจนถึงถึงปีหน้า เบาใจเลยจะกลับเข้ามาไทยแน่นอน

 • เจาะทิศทางอุตสาหกรรมอาหารไทย...

  เจาะทิศทางอุตสาหกรรมอาหารไทย...

  อุตสาหกรรมอาหารไทยยังมีความท้าทายจากความพอเพียงของแหล่งวัตถุดิบที่มักจะผันแปรไปตามฤดูกาล และการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อกำไรและขาดทุนของผู้ส่งออก ความท้าท้ายจากคู่แข่งในตลาดโลกที่นับวันจะแกร่งขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำและนโยบายการค้าของตลาดหลัก ความท้าทายเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องนำเทคนิคการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ให้น้อยที่สุด

 • ประเมินผลประกอบการปิโตรเคมีไทยผ่านทิศทางราคาน้ำมันโลก

  ประเมินผลประกอบการปิโตรเคมีไทยผ่านทิศทางราคาน้ำมันโลก

  ปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับต้นๆของประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำของหลายอุตสาหกรรมนับตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก วัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า รองเท้า ยารักษาโรค เครื่องสำอาง ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ตลอดจนนำไปเป็นวัสดุที่สร้างมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างมาก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์