ดูย้อนหลัง

 • Supply Chain Collaboration “ความร่วมมือ คือ ความสำเร็จ” (ตอนที่ 2)

  Supply Chain Collaboration “ความร่วมมือ คือ ความสำเร็จ” (ตอนที่ 2)

  (ตอนที่ 2) ระดับความร่วมมือของผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (Enterprise Supply Chain Collaboration) แบ่งเป็น 4 ลำดับการพัฒนา

 • Supply Chain Collaboration “ความร่วมมือ คือ ความสำเร็จ” (ตอนที่ 1)

  Supply Chain Collaboration “ความร่วมมือ คือ ความสำเร็จ” (ตอนที่ 1)

  (ตอนที่ 1) กระบวนการ “ห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain” คือ การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า

 • เจาะลึกพิษ “ไวรัสโคโรนา” ฉุดท่องเที่ยวไทยเท่าไหร่กัน

  เจาะลึกพิษ “ไวรัสโคโรนา” ฉุดท่องเที่ยวไทยเท่าไหร่กัน

  ไวรัสโคโรนากระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวกว่า 1 แสนล้านบาท และหากคำนวณผลกระทบต่อ 3 ธุรกิจท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าปลีก และภัตตาคารและร้านอาหาร

 • “6 เมกะเทรนด์” ที่ธุรกิจไทยต้องจับตา

  “6 เมกะเทรนด์” ที่ธุรกิจไทยต้องจับตา

  เมกะเทรนด์เหล่านี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองสำหรับผู้ประกอบการให้ได้คิดและพิจารณาลงไปในรายละเอียดเพื่อช่วยให้ท่านได้ไอเดียปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและปรับตัวสินค้าและบริการให้เหมาะสม

 • 5G จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างไร

  5G จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างไร

  ผลประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G จะเกิดขึ้นกับประเทศค่อนข้างมาก แต่จะ “เร็ว หรือ ช้า” นั้น ต้องรอดูว่า กระบวนการประมูลคลื่นและการลงทุนของเอกชนจะใช้เวลานานเท่าไหร่ มีตุ้นทุนการลงทุนทางธุรกิจมากน้อยเพียงใด

 • ธุรกิจเครื่องดื่มไทย “โตช้า แถมกำไรน้อย”

  ธุรกิจเครื่องดื่มไทย “โตช้า แถมกำไรน้อย”

  เครื่องดื่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทว่าการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มในไทยไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตที่ผู้ประกอบการทำได้อีกต่อไป

 • ผู้ค้าส่ง-ค้าปลีกไทย: ใครดี vs ใครแย่???

  ผู้ค้าส่ง-ค้าปลีกไทย: ใครดี vs ใครแย่???

  เจาะลึกถึงผลการดำเนินงานของผู้ค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อตอบคำถามว่า ใครจะดี vs ใครจะแย่?

 • Fed to cut by 25 bps, not 50 bps, 2-4 possible dissenters

  Fed to cut by 25 bps, not 50 bps, 2-4 possible dissenters

  The Fed is to cut rates by 25 bps, neither 50 bps nor hold rates steady, while 2-4 possible voting dissents will show some uncertainty of US interest rate path.