ดูย้อนหลัง

 • ธุรกิจใดบ้างจะได้ประโยชน์จาก EEC?

  ธุรกิจใดบ้างจะได้ประโยชน์จาก EEC?

  กลุ่มธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จาก EEC ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วน และผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

 • ท่องเที่ยวเมืองรอง...สำคัญที่คนไทยเที่ยว

  ท่องเที่ยวเมืองรอง...สำคัญที่คนไทยเที่ยว

  ภาคการท่องเที่ยวไทยเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ยังไว้ใจได้ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2.75 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากต่างชาติ 1.8 ล้านล้านบาท และคนไทย 9.3 แสนล้านบาท

 • ธุรกิจทีวีดิจิทัลไทยยังไหวอยู่ไหม?

  ธุรกิจทีวีดิจิทัลไทยยังไหวอยู่ไหม?

  สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจทีวีไทยหลีกไม่พ้นที่จะต้องทำคือ “เนื้อหาต้องดี ช่องทางต้องเฉียบ ประสบการณ์ผู้ชมต้องโดน

 • “ค่านิยมไทย” ช่วยสร้าง “ไทยนิยม” ให้ยั่งยืน

  “ค่านิยมไทย” ช่วยสร้าง “ไทยนิยม” ให้ยั่งยืน

  “ไทยนิยมไทย” จะต้องบริหารจัดการกระบวนการตัดสินใจของปัจเจกชนทุกคนในประเทศให้มีส่วนร่วมผ่านกระบวนการการรับรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายให้ไทยนิยมไทย สร้างความพึงพอใจที่ถูกต้องและมีเหตุผล และที่สำคัญจะต้องสร้างความรู้สึกความมีส่วนร่วมของการอยู่ในสถาบันหรือสังคมนั้นๆ

 • บอลไทย...ไปบอลโลก

  บอลไทย...ไปบอลโลก

  ประเมินว่าธุรกิจฟุตบอลยืนอยู่ในวัฏจักรธุรกิจ “ช่วงเริ่มต้น” ที่มีลักษณะ “รายได้เติบโตสูง ต้นทุนสูงมากเพราะลงทุนค่าจ้างนักเตะสูง ทำให้ยังขาดทุนอยู่ แต่คู่แข่งก็ยังไม่มาก” และธุรกิจกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่วัฏจักร “ช่วงเติบโต” ที่มีลักษณะ “รายได้เติบโตสูง ต้นทุนทรงตัว คู่แข่งเข้ามามากขึ้น ธุรกิจมีผลกำไรดี

 • ทำไมเศรษฐกิจดี...แต่ยังสงสัย?

  ทำไมเศรษฐกิจดี...แต่ยังสงสัย?

  แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจะดีอย่างที่เราเห็น แต่ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปก็ยังมีความสงสัย ผมจึงหยิบตัวเลขรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศมามองในอีกหนึ่งมิติเพื่อคลายข้อสงสัย

 • ธุรกิจไทยในระยะยาว...ต้องปรับตัว

  ธุรกิจไทยในระยะยาว...ต้องปรับตัว

  บริษัทไทยใน ตลท. มีจำนวนไม่ถึงครึ่งของจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมดที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน และมีกลุ่มบริษัทที่ ROIC ต่ำกว่า WACC มากกว่าครึ่งจำเป็นต้องปรับตัว

 • ประเมินแนวโน้มธุรกิจด้วย ROE

  ประเมินแนวโน้มธุรกิจด้วย ROE

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Return on Equity (ROE) เป็นหนึ่งในอัตราส่วนทางการเงินยอดนิยมที่ใช้ประเมินทิศทางธุรกิจ