ดูย้อนหลัง

 • ทำความเข้าใจสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทย

  ทำความเข้าใจสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทย

  หลังจากเราได้พัฒนาตัวชี้วัดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทย ในบทความชิ้นนี้เราจึงตอบคำถามที่ว่าสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทยล้นจริงหรือไม่

 • อะไรคือสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทย?

  อะไรคือสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทย?

  สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทยถูกพูดถึงบ่อยครั้ง แม้จะไม่มีใครรู้ว่าความหมายที่แท้จริงของสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจคืออะไร ดังนั้นเราจึงพยายามวัดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบ

 • Digital Economy สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว (1)

  Digital Economy สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว (1)

  คำว่า Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิทัล เกิดจากการพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตที่จะเปลี่ยนวิถีของการค้าขายของโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อน และโลกมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT กติกา กฎระเบียบ และกฎหมายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับทัศนคติของประชาชนในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม

 • ทิศทางดอกเบี้ยเงินกู้ต่อดอกเบี้ยนโยบาย

  ทิศทางดอกเบี้ยเงินกู้ต่อดอกเบี้ยนโยบาย

  โดยปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะถูกปรับตามดอกเบี้ยนโยบาย แต่ในบางครั้งดอกเบี้ยเงินกู้ก็ถูกปรับแม้ดอกเบี้ยนโยบายจะยังถูกตรึงอยู่ที่เดิม คำถามที่ตามมาคือมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับตาม

 • ‘Medical Tourism’ โอกาสที่ยังสดใสของไทย

  ‘Medical Tourism’ โอกาสที่ยังสดใสของไทย

  ธุรกิจ Medical Tourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • ปรับแนวคิดการออมเพื่อวัยเกษียน

  ปรับแนวคิดการออมเพื่อวัยเกษียน

  โดยปกติแล้วผู้ออมเงินมักได้รับคำแนะนำให้เก็บเงินเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันในแต่ละเดือน โดยอาจเป็นจำนวนเงินที่มากหรือน้อยซึ่งขึ้นตามปัจจัยเฉพาะบุคคล ในความเห็นของเรา วิธีดังกล่าวอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ดังนั้นเราจึงขอเสนอทางเลือกในการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ

 • ทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่...เพื่อรับการเติบโตในทศวรรษหน้า

  ทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่...เพื่อรับการเติบโตในทศวรรษหน้า

  ทศวรรษหน้า...นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งมีจำนวนกว่า 74 ล้านคนมีแนวโน้มจะออกมาท่องเที่ยวยังต่างประเทศมากขึ้น โดยคนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและมีกำลังซื้อสูง

 • มองทิศทางราคายางพารา...แล้วหันมาประเมินผลกระทบต่อไทย (2)

  มองทิศทางราคายางพารา...แล้วหันมาประเมินผลกระทบต่อไทย (2)

  แนวโน้มราคายางพาราที่ทรงตัวในระดับต่ำเช่นนี้ ผลกระทบจะตกอยู่ที่ใคร? และสุดท้ายประเทศไทยจะมีแนวทางในการออกจากปัญหาได้อย่างไร?