ดูย้อนหลัง

 • ทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่...เพื่อรับการเติบโตในทศวรรษหน้า

  ทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่...เพื่อรับการเติบโตในทศวรรษหน้า

  ทศวรรษหน้า...นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งมีจำนวนกว่า 74 ล้านคนมีแนวโน้มจะออกมาท่องเที่ยวยังต่างประเทศมากขึ้น โดยคนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและมีกำลังซื้อสูง

 • มองทิศทางราคายางพารา...แล้วหันมาประเมินผลกระทบต่อไทย (2)

  มองทิศทางราคายางพารา...แล้วหันมาประเมินผลกระทบต่อไทย (2)

  แนวโน้มราคายางพาราที่ทรงตัวในระดับต่ำเช่นนี้ ผลกระทบจะตกอยู่ที่ใคร? และสุดท้ายประเทศไทยจะมีแนวทางในการออกจากปัญหาได้อย่างไร?

 • ความเชื่อมั่นและผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ความเชื่อมั่นและผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ความเชื่อมั่นที่เป็นบวกช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในปะเทศ แต่การปรับเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นเพียงชั่วคราวอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากนัก จากการศึกษาของศูนย์วิเคราะห์ฯ ความเชื่อมั่นต้องเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3-4 เดือนก่อนที่จะเริ่มเห็นผล

 • อย่าปล่อยสินค้าคงคลังทำให้คาดการณ์จีดีพีคลาดเคลื่อน

  อย่าปล่อยสินค้าคงคลังทำให้คาดการณ์จีดีพีคลาดเคลื่อน

  จากการที่สินค้าคงคลังสามารถกระทบอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราจึงต้องคาดการณ์สินค้าคงคลังเพื่อคาดการณ์จีดีพีด้วย อนึ่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อสินค้าคงคลังมีหลายปัจจัย เช่น นำเข้า ส่งออก การบริโภค และความเชื่อมั่น

 • มองทิศทางราคายางพารา...แล้วหันมาประเมินผลกระทบต่อไทย (1)

  มองทิศทางราคายางพารา...แล้วหันมาประเมินผลกระทบต่อไทย (1)

  ราคายางพาราแผ่นดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุด 180 บาท/ก.ก. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ลงมาต่ำสุดที่ 35-40 บาท/ก.ก. ในปัจจุบัน จะเห็นว่าในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาราคายางพาราลดลงกว่า 5 เท่าตัว

 • ทิศทางราคาน้ำมันดิบโลกแบบนี้...ควรทำอย่างไร?

  ทิศทางราคาน้ำมันดิบโลกแบบนี้...ควรทำอย่างไร?

  ทิศทางราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลดลงจากระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลในช่วงกลางปี 2557 ลดลงอย่างต่อเนื่องมาแตะอยู่ในระดับ 35-38 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาเรลล์ในปัจจุบันจะพบว่ามีสาเหตุมาหลักจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ของโลก ทั้งนี้การที่จะเห็นระดับราคาน้ำมันดิบโลกไต่ขึ้นไปสู่ระดับมากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลในระยะอันใกล้นี้ “คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก”

 • บทบาทของสินค้าคงคลังในการคำนวณจีดีพี

  บทบาทของสินค้าคงคลังในการคำนวณจีดีพี

  สินค้าคงคลังเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดในจีดีพีของไทย ดังนั้นจึงไม่ไดรับความสนใจจากนักเศรษฐศาสตร์และสื่อมากนัก อย่างไรก็ตาม แม้สินค้าคงคลังจะมีขนาดเล็ก แต่กลับผลหลายอย่างต่อเลขจีดีพีไทย โดยบทวิเคราะห์นี้จะชี้ให้เห็นถึงผลดังกล่าว

 • ปัจจัยใดจะช่วยส่งให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลงทุน

  ปัจจัยใดจะช่วยส่งให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลงทุน

  จากการที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คำถามที่ตามมาคือการลงทุนภาคเอกชนจะตามมาด้วยหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าการลงทุนภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนได้แก่ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ