ทำความเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่...เพื่อรับการเติบโตในทศวรรษหน้า

อ่านในรูปแบบ PDF

เศรษฐกิจไทยปีนี้...ผ่านไปหนึ่งไตรมาสแล้ว เราคงพอจะเห็นเค้าลางว่า “ภาพรวมทิศทางยังทรงๆ ไม่ต่างจากไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน” เครื่องยนต์เศรษฐกิจหลายตัวยังอยู่ในสถานะฟื้นตัวอย่างช้าๆ มีเพียงภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงรักษาอัตราการเติบโตได้ดี พอจะช่วยประคับประคองเครื่องยนต์เศรษฐกิจอื่นๆ ได้บ้าง โดยปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในไทยถึง 29.9 ล้านคน และสร้างรายได้เข้าประเทศ 1.45 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 11.2%ของจีดีพี

ในปีนี้ การท่องเที่ยวยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยสองเดือนแรกของปีมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาแล้วถึง 6 ล้านคน หรือเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัวกว่า 15.5% ทำให้ตัวเลขคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างประเทศในปีนี้ที่ 32.5 -33 ล้านคน “ไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก” เมื่อฉายภาพเข้ามาในรายละเอียดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใดเข้ามามาก แน่นอนว่า “เป็นนักท่องเที่ยวจีน” โดยในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นกว่า 32.2% หรือเข้ามาแล้ว 1.77 ล้านคน หากคิดเป็นสัดส่วนต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในไทยทั้งหมดจะพบว่านักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วนถึง 29% เลยทีเดียว ซึ่งหากย้อนกลับไป 5 ปีที่แล้ว (ปี 2553) พบว่านักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วนเพียง 7% เท่านั้น จะเห็นว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มในอนาคตยังคงเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในไทยมีสัดส่วนเพียง 6.6%ของชาวจีนที่ออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศทั้งหมด (ในปี 2558)

ในด้านมูลค่าเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวจีนนำเข้าสู่ประเทศ ในที่นี้ใช้ “ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัว” เป็นตัวชี้วัดจะพบว่า ปี 2558 นักท่องเที่ยวจีนมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 4.7 หมื่นบาท เพิ่มขึ้นกว่า 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อน (2553)  จะเห็นว่ามีทิศทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน

มองไปในทศวรรษหน้า “นักท่องเที่ยวจีนจะยังมีทิศทางเติบโตอีกมาก” โดย Goldman Sachs คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (2568) จะมีชาวจีนออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 120 ล้านคนเป็น 220 ล้านคน โดยกลุ่มคนที่จะมีบทบาทในการเพิ่มการถือครองหนังสือเดินทางคือ คนวัยหนุ่มสาวชาวจีนที่กำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนกว่า 74 ล้านคน โดยคนกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเทศต่างๆ ได้ โดยคาดว่าส่วนใหญ่จะมีระดับรายได้ตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป ดังนั้น การออกมาท่องเที่ยวยังต่างประเทศของคนกลุ่มนี้จะมาพร้อมกับกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

จากแนวโน้มนี้อาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวจีนจะมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกและไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ประเทศไทยควรที่จะเตรียมพร้อมแสวงหาโอกาสที่กำลังเกิดขึ้น เราจะทำอย่างไร เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยสิ่งสำคัญที่ต้องทราบ คือ นักท่องเที่ยวจีนพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างหากต้องตัดสินใจท่องเที่ยวในต่างประเทศ ทั้งนี้ มีรายงานวิจัยตลาดนักท่องเที่ยวจีนเรื่อง Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) Consumption (August,2014) ของ World Tourism Cities Federation ให้ภาพสรุปพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีนได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

สิ่งที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบ 70% ของนักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ มีความสวยงาม และมีวัฒนธรรมที่ยาวนาน ในขณะที่ 50% ชื่นชอบการท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีความสะดวกสบายและอาหารมีรสชาติดี จะพบว่าสถานที่ท่องเที่ยวทั้งสองลักษณะ ประเทศไทยมีครบถ้วนสมบูรณ์เพียงแต่ต้องประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจีนรับรู้ในวงกว้างในทุกช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวจีนรุ่นใหม่มีความสามารถในการเข้าถึง

สิ่งที่นักท่องเที่ยวจีนมีความกังวลเมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ  74% ของนักท่องเที่ยวจีนมีความกังวลเรื่องการสื่อสารด้านภาษามากที่สุด ในขณะที่ 47% บอกว่ามีความกังวลเรื่องการเดินทางในประเทศที่จะท่องเที่ยวว่ามีความสะดวกหรือไม่ เมื่อเราเห็นข้อกังวลของเขา สิ่งที่สามารถทำได้ คือ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน ถนน ท่าเรือ รวมถึงเมนูอาหาร ควรจะต้องมีการเพิ่มป้ายภาษาจีนเข้าไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนสามารถเข้าใจ ซึ่งจะช่วยลดความกังวลนี้ลงได้ สำหรับข้อวิตกกังวลเรื่องการเดินทาง ในส่วนนี้ภาครัฐมีแผนการก่อสร้างระบบการขนส่งให้มีความเชื่อมโยงอยู่แล้วตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ความกังวลด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็จะลดลงด้วยเช่นกัน

นักท่องเที่ยวจีนมีการค้นหาข้อมูล ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า 81% ของนักท่องเที่ยวจีนจะค้นหาความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวก่อนตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว ในขณะที่ 70% จะดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีที่พักสะอาดและอาหารมีรสชาติดี โดยส่วนใหญ่ 78% นักท่องเที่ยวจีนจะใช้ช่องทางการหาข้อมูลผ่านเว็บไซค์ในประเทศ ในขณะที่ 68% จะหาข้อมูลผ่านเว็บไซค์ของบริษัททัวร์ในประเทศ เป็นที่น่าสังเกตว่าช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวถูกจำกัดด้วยแหล่งเว็บไซค์ในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคุ้นชินกับการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวด้วยภาษาจีน ดังนั้น เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวไทยให้นักท่องเที่ยวจีนได้รับรู้ ก็ควรทำเว็บไซค์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไทยด้วยภาษาจีน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้น

กล่าวโดยสรุป ในทศวรรษหน้า...นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวจีนรุ่นใหม่ซึ่งมีจำนวนกว่า 74 ล้านคนมีแนวโน้มจะออกมาท่องเที่ยวยังต่างประเทศมากขึ้น โดยคนกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาและมีกำลังซื้อสูง ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรที่จะหาโอกาสจากเทรนด์นี้ ด้วยการนำพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนมาหารือร่วมกันเพื่อออกแบบนโยบายจูงใจให้มาเที่ยวไทย โดยสิ่งใดที่ประเทศไทยมีจุดเด่นอยู่แล้วก็ให้รักษาไว้ แต่สิ่งใดที่ยังอ่อนด้อยอยู่ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อจะนำไปสู่เม็ดเงินก้อนโตที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

- ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ TMB Bank แต่อย่างใด –
(เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์: Young Economist ฉบับวันที่ 7 - 9 เมษายน 2559 เขียนโดยนายธรรมทัช ทองอร่าม)

กลับหน้าCommentaries