ดูย้อนหลัง

 • แนวโน้มธุรกิจฟาร์มสุกรปี 2563-65

  แนวโน้มธุรกิจฟาร์มสุกรปี 2563-65

  (ตุลาคม 2563) TMB Analytics คาดว่าปี 2563 ธุรกิจฟาร์มสุกรไทยจะมีมูลค่า 1.14 แสนล้านบาท โดยมีการเติบโต 6.8% เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากสุกรยังเป็นสินค้าจำเป็นต่อการบริโภคภายในประเทศ โดยสัดส่วนตลาดในประเทศอยู่ที่ 92.97% ส่วนส่งออกอยูที่ 7.07% โดยเป็นสุกรมีชีวิตร้อยละ 6.31 และการส่งออกเนื้อสุกรและเนื้อสุกรแปรรูปร้อยละ 0.76

 • แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปี 2563-65

  แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปี 2563-65

  (กันยายน 2563) TMB Analytics ประเมินปี 2563-65 ธุรกิจ ICT ในไทยยังเติบโตได้ 4.5-6.5%p.a. จากการเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ที่จะทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้น อัตราการตอบสนองต่อการสั่งการรวดเร็ว ซึ่งจะเร็วกว่า 4G ถึง 30 เท่า ทำให้เกิดการลงทุนและความต้องการด้าน ICT เพิ่มขึ้น

 • แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าปี 2563-65

  แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าปี 2563-65

  (กันยายน 2563) TMB Analytics คาดปี 2563 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดลงจากปีก่อน 1.2% จากผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในที่อยู่อาศัย แต่ในภาคธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมได้รับกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์จึงลดลง 5% และ 3% แม้ว่าจะมีฟื้นตัวของธุรกิจกลับมาครึ่งหลังของ 2563 และปี 2564 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 3.5% หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

 • แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปปี 2563-65

  แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปปี 2563-65

  (กันยายน 2563) TMB Analytics ประเมินมูลค่าตลาดอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปในปี 2563 จะลดลง 3% จากปริมาณการส่งออกที่ชะลอตัวลง แม้ว่าความต้องการบริโภคไม่ได้ถูกกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่จากกำลังซื้อทั่วโลกที่น้อยลงตามธุรกิจท่องเที่ยวและบริการหดหายไป

 • แนวโน้มอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกปี 2563-65

  แนวโน้มอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกปี 2563-65

  (กันยายน 2563) TMB Analytics คาดปี 2563 อุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกของประเทศไทยจะมีมูลค่า 1.72 แสนล้านบาท โดยไก่มีสัดส่วนมากที่สุดที่ 94% ภาครวมมีการเติบโตสูง 4.8% ต่อปี เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกยังเป็นสินค้าจำเป็นต่อการบริโภคภายในประเทศ

 • แนวโน้มอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ปี 2563-65

  แนวโน้มอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ปี 2563-65

  (สิงหาคม 2563) TMB Analytics คาดว่า ยอดขายยารักษาโรคในปี 2563 จะลดลง -0.1% และยอดขายเครื่องมือจะลดลง -7% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

 • แนวโน้มอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แปรรูปปี 2563-65

  แนวโน้มอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แปรรูปปี 2563-65

  (สิงหาคม 2563) TMB Analytics คาด มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในปี 2563-2565 จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 3% เนื่องจากมีปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และประเทศคู่แข่งการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หยุดชะงักจากการระบาดของ Covid-19

 • แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2563-65

  แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2563-65

  (สิงหาคม 2563) TMB Analytics คาดรายได้โรงพยาบาลเอกชนปี 2563 ลดลงกว่า 9% จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และจะกลับมาฟื้นตัวในช่วงปี 2564-2565 ในอัตราเฉลี่ย 12% ต่อปี