แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปี 2563-65

อ่านในรูปแบบ PDF

บทสรุปผู้บริหาร

  • TMB Analytics ประเมินปี 2563-65 ธุรกิจ ICT ในไทยยังเติบโตได้ 4.5-6.5%p.a. จากการเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ที่จะทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้น อัตราการตอบสนองต่อการสั่งการรวดเร็ว ซึ่งจะเร็วกว่า 4G ถึง 30 เท่า ทำให้เกิดการลงทุนและความต้องการด้าน ICT เพิ่มขึ้น
  • ธุรกิจผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom services) ประเมินจะยังเติบโตได้ แต่จำนวนลูกค้าเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวทำให้ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันมากขึ้น ด้วยการพัฒนาและนำเทคโนโลยี 5G มาดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะรุกตลาด Fixed Broadband ให้ครอบคลุมการให้บริการมากขึ้น และขยายการบริการไปสู่ภาคธุรกิจที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยี 5G ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
  • ธุรกิจผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ (Computer Services) ประเมินครึ่งแรกของปี 2563 จะทรงตัว เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอตัดสินใจลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะกังวลต่อโรคระบาดโควิด-19 และคาดว่าประมาณกลางปี 2564 ความต้องการใช้บริการคอมพิเตอร์จะสามารถเติบโตได้ โดยได้รับแรงหนุนจากการทรานฟอร์มธุรกิจไปสู่ดิจิทัล
  • ธุรกิจการกระจายภาพและเสียง (Media & Broadcasting) ประเมินว่า สื่อโฆษณาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เนื่องจากรายได้ค่าโฆษณาลดลงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 และการแข่งขันที่สูงขึ้น
  • ธุรกิจผู้จัดหาเทคโนโลยี และอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร (ICT Equipment) ประเมินปี 2563 อุปกรณ์สารสนเทศ ICT ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกำลังซื้อที่ลดลง จากโรคระบาดโควิด-19 สำหรับปี  2564-65 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้บ้าง โดยได้รับอานิสงส์จากการสนับสนุนของภาครัฐตามนโยบาย Thailand 4.0 การก่อสร้างระบบโครงข่ายเครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสารชนิดต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

กลับหน้าIndustry Analysis