บทวิเคราะห์

ข้อมูลรายเดือนด้านเศรษฐกิจการเงินที่ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม พร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

17 มิถุนายน 2559

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
17 มิถุนายน 2559 เงินเฟ้อขาขึ้น ปิดโอกาสลดดอกเบี้ย PDF
19 พฤษภาคม 2559 ญี่ปุ่นสะดุดฉุดเศรษฐกิจอาเซียน PDF
4 พฤษภาคม 2559 ส่งออกมีลุ้น หนุน กนง. คงดอกเบี้ย PDF
18 มีนาคม 2559 เศรษฐกิจไทยสโลว์ไลฟ์ เศรษฐกิจโลกสโลว์เวอร์ PDF
29 มกราคม 2559 คาด กนง. คงดอกเบี้ย จับตาความเสี่ยงขาลบ PDF