ธุรกิจก็เหมือนความรัก แค่รักอย่างเดียวไม่พอหรอก ต้องต่อยอดด้วย

#TMBBIZWOW #เพราะSMEต้องได้มากกว่า

#GetMOREwithTMB

#TMBMakeTHEDifference

ทำความรู้จักกับ TMB BIZ WOW

ยิ่งใช้ ยิ่งได้ กับ TMB BIZ WOW ลูกค้าธุรกิจสามารถสะสมคะแนนจากการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่าน TMB BIZ TOUCH (Mobile Banking) และ TMB Business CLICK (Internet Banking) ไม่เพียงสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลปกติ แต่รางวัลที่ท่านได้รับเป็นรางวัลที่ทาง TMB เลือกสรรมาพิเศษตามความเหมาะสมสำหรับธุรกิจของท่านโดยเฉพาะ

เริ่มต้นใช้งาน TMB BIZ WOW

เพียงคุณมีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank และ TMB BIZ TOUCH โมมายแอป

บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

โอน รับ จ่าย ข้ามจังหวัด ข้ามธนาคาร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รายละเอียด คลิก

+

TMB BIZ TOUCH

ครบจบทุกธุรกรรมบนมือถือ

รายละเอียด คลิก

+

คลิก กล่องของขวัญที่หน้าสรุปบัญชีธุรกิจ

=

เก็บสะสม WOW อย่างไร

1. จากการทำธุรกรรมต่างๆ

ลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank เพียงทำธุรกรรมผ่าน TMB BIZ TOUCH/TMB Business CLICK ก็สะสม WOW ได้ง่ายๆ

ดูรายละเอียดเก็บ WOW ทั้งหมด >

แลก WOW

SME KNOWLEDGE

MK E-Voucher มูลค่า 100 บาท

Expire: วันนี้ - 29 ก.พ. 2563

100

Sizzler E-Voucher มูลค่า 100 บาท

Expire: วันนี้ - 31 ต.ค. 2563

100

โค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 200 บาท

Expire: วันนี้ - 30 เม.ย. 2563

200

SME MARKETING

ข้อกำหนดและเงื่อนไข TMB BIZ WOW

 

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสะสมคะแนน TMB BIZ WOW สำหรับลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank และทำธุรกรรมต่างๆ ผ่าน TMB BIZ TOUCH ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดย TMB BIZ WOW จะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำธุรกรรม
 2. คะแนน TMB BIZ WOW ที่ลูกค้าได้รับก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับคะแนน TMB BIZ WOW ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปจะมีอายุ 1 ปี โดยคะแนน TMB BIZ WOW ที่ได้รับในไตรมาสใด จะหมดอายุ ณ สิ้นไตรมาสนั้นของปีถัดไป และเมื่อคะแนน TMB WOW หมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ ทั้งนี้ คะแนนที่หมดอายุจะถูกหักออกจากระบบทุกสิ้นไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม)
 3. การสะสมคะแนน TMB BIZ WOW แลกของรางวัล สามารถทำผ่านช่องทาง TMB BIZ TOUCH เท่านั้น
 4. ธนาคารจะพิจารณาและกำหนด TMB BIZ WOW ID ให้ลูกค้าธุรกิจ โดยลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 5. ในกรณีลูกค้าธุรกิจทำรายการแลกของรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าธุรกิจไม่สามารถยกเลิกรายการเพื่อขอคืน TMB BIZ WOW หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ทุกกรณี
 6. TMB BIZ WOW ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสม TMB BIZ WOW การแลกของรางวัล และ/หรือ รายการสินค้าต่างๆ และ/หรือ จำนวน TMB BIZ WOW ที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการ ตลอดจนการยกเลิกรายการ TMB BIZ WOW โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก TMB BIZ WOW และ/หรือ เรียกคืนของรางวัล และ/หรือ ขอให้ลูกค้าธุรกิจรับผิดชอบในความเสียหายตามมูลค่า TMB BIZ WOW ที่ใช้แลกรับของรางวัล หรือเพิกถอนการใช้งาน TMB BIZ WOW หากพบว่าลูกค้าธุรกิจ ทุจริต ฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ได้รับของรางวัลโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร หรือทำธุรกรรมต่างๆ ผ่าน TMB BIZ TOUCH ในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้มาซึ่ง TMB BIZ WOW
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิให้ TMB BIZ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank โดยพิจารณาจากหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนพาณิชย์ หรือ หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลในการสมัคร และลูกค้าสามารถมี TMB BIZ WOW ได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ TMB BIZ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank และมีสถานะบัญชีปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ TMB BIZ WOW เท่านั้น
 11. ลูกค้าธุรกิจจะได้รับ TMB BIZ WOW ภายใน 3 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำกรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TMB Business Phone Banking 02-828-2828 หรือ www.tmbbank.com/bizwow/

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB BIZ TOUCH