ขั้นตอนการแลกของรางวัล

1

ล็อคอินเ เข้าใช้งาน TMB BIZ TOUCH และไปที่หน้า “สรุปรายการเดินบัญชี จะพบ เมนู TMB BIZ WOW

2

เมื่อกดที่เมนู TMB WOW จะเข้าสู่หน้าหลัก


3

เลือกเมนู “แลก WOW” จะแสดงหมวดหมู่ของรางวัลตามประเภทสินค้า

4

กดเลือกเมนู “รายการโปรด” จะแสดงของรางวัลที่เลือกเป็นรายการโปรดทั้งหมด


5

กดเลือกของรางวัลที่ต้องการแลก WOW เช่น หลักสูตร LEAN Supply Chain

6

เมื่อกดเลือกของรางวัลที่ต้องการแลก WOW หน้าจอจะแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขเก็บ WOW (แถบสีเขียวแปลว่าพร้อมแลก/สีฟ้าแปลว่าคะแนนยังไม่พอแลก)


7

ยืนยันการแลก WOW โดยแสดงรายละเอียดคะแนน WOW เพื่อใช้ในการแลกรางวัล


8

เมื่อแลก WOW เสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดง รหัส/บาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ด เพื่อนำไปแสดงที่ร้านค้า

9

สามารถตรวจสอบรายการเพื่อเก็บสะสม WOW ได้ที่ เมนู "WOW" หัวข้อ "เก็บ WOW"

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB BIZ TOUCH