กิจกรรมเก็บ WOW

วิธีเก็บว้าว

ลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank เพียงทำธุรกรรมผ่าน TMB BIZ TOUCH/TMB Business CLICK ก็สะสม WOW ได้ง่ายๆ

100

เข้าร่วม TMB BIZ WOW

ลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank เข้าร่วม TMB BIZ WOW ครั้งแรก รับ 100 WOW


Condition:

 • ลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank เข้าร่วม TMB BIZ WOW รับ 100 WOW
 • 1. สิทธิพิเศษลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank เข้าร่วม TMB BIZ WOW รับ 100 WOW (รับ 1 ครั้งเมื่อเข้าร่วม TMB BIZ WOW) โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 • 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank โดยยึดจากหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขทะเบียนการค้าในการสมัคร ในการให้ WOW 1 หมายเลขต่อการให้ WOW 1 ครั้งเท่านั้น โดยยึดจากเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่ทะเบียนการค้า
 • 3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชี TMB SME One Bank และมีสถานะบัญชีปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 • 4. ลูกค้าธุรกิจจะได้รับ WOW ภายใน 3 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำกรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 • 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

50

มีเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป เทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ลูกค้าที่มียอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า


Condition:

 • เพียงมียอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา รับ 50 WOW
 • 1. รับ 50 WOW/รายการ (สูงสุด 50 WOW/ท่าน/เดือน) สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยนับยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
 • 2 เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank โดยยึดจากหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขทะเบียนการค้าและจำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ลูกค้า โดยยึดจากเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่ทะเบียนการค้า
 • 3. เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank และมีสถานะบัญชีปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้คะแนน WOW เท่านั้น
 • 4. รับ WOW ภายใน 15 วันทำการ หลังจากสิ้นเดือน (เริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป)
 • 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10

โอน-จ่ายเงินจากบัญชี OD

โอน-จ่ายเงินจากบัญชี OD ผ่าน TMB BIZ TOUCH or TMB Business CLICK ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 100 คะแนน/คน/เดือน)


Condition:

 • โอน-จ่ายเงินจากบัญชี OD ผ่านทีเอ็มบีบิสซิเนสคลิกหรือทีเอ็มบีบิสทัช รับเพิ่ม 5 WOW
 • 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ที่ทำธุรกรรม โอน-จ่ายเงินจากบัญชี OD ผ่านทีเอ็มบีบิสซิเนสคลิกหรือทีเอ็มบีบิสทัช ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับ 10 WOW/รายการ (สูงสุด 100 WOW/ท่าน/เดือน โดยนับเฉพาะการโอน-จ่ายเงินจากบัญชี OD เท่านั้น) สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 • 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank โดยยึดจากหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขทะเบียนการค้าและจำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ลูกค้า โดยยึดจากเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่ทะเบียนการค้า
 • 3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank และมีสถานะบัญชีปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 • 4. ลูกค้าธุรกิจจะได้รับ WOW ภายใน 3 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำกรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 • 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

ใช้บริการจ่ายเงินเดือน / Payroll

ให้พนักงาน ผ่านแอป TMB BIZ TOUCH ไปยังบัญชีใดก็ได้ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 50 คะแนน/คน/เดือน)


Condition:

 • โอน-จ่ายเงินเดือน/payroll (group payment) ผ่านทีเอ็มบีบิสทัช ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง รับ 5 WOW
 • 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ที่ทำธุรกรรม โอน-จ่ายเงินเดือน/ payroll (group payment) ผ่านทีเอ็มบีบิสทัช ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับ 5 WOW/รายการ (สูงสุด 50 WOW/ท่าน/เดือน) สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 • 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ที่มีการคลิกกล่องของขวัญเพื่อเข้าสู่ระบบ TMB BIZ WOW อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยยึดจากหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขทะเบียนการค้าและจำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ลูกค้า
 • 3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank และมีสถานะบัญชีปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 • 4. ลูกค้าธุรกิจจะได้รับ WOW ภายใน 3 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ธุรกรรมที่ดำเนินการหลังเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน ถือเป็นธุรกรรมในวันถัดไป.
 • 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

50

รับเงิน ผ่านบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ตั้งแต่ 40 ครั้งขึ้นไป/เดือน

รับเงิน ผ่านบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank จำนวนตั้งแต่ 40 ครั้งขึ้นไป/เดือน และขั้นต่ำ 10,000 บาท /ครั้ง


Condition:

 • รับเงิน ผ่านบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank มากกว่า 40 ครั้ง/เดือน รับ 50 WOW
 • 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ที่รับเงินโอนเข้าบัญชี ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อครั้ง ตั้งแต่ 40 ครั้งขึ้นไป/เดือน โดย (1) รับเงินจากช่องทางใดก็ได้ (รับ 50 WOW/ท่าน/เดือน) สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 • 2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ที่มีการคลิกกล่องของขวัญเพื่อเข้าสู่ระบบ TMB BIZ WOW อย่างน้อย 1 ครั้ง จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 ลูกค้า โดยยึดจากเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่ทะเบียนการค้า
 • 3. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ WOW เฉพาะลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank และมีสถานะบัญชีปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 • 4. ลูกค้าธุรกิจจะได้รับ WOW ภายใน 10 วันทำการ หลังจากสิ้นเดือน (เริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป)
 • 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB BIZ TOUCH