ดูรายละเอียดของรางวัลทั้งหมด

100

Expire:
วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563

Description:

ใช้ 100 WOW แลกรับ MK E-Voucher มูลค่า 100 บาท

Condition:

 • 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ที่ใช้แอปพลิเคชัน TMB BIZ TOUCH และต้องแสดงรหัสที่ร้านค้าพร้อมมือถือที่ใช้รับสิทธิ์
 • 2. สามารถใช้คะแนน TMB BIZ WOW แลกรับ E-Voucher ได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • 3. E-Voucher มีอายุการใช้งาน 1 ชั่วโมง หลังจากการกดแลกรับ
 • 4. บัตร E-Voucher ใช้ได้ที่ร้าน MK ทุกสาขา และสามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกเอ็มเคได้
 • 5. บัตร E-Voucher ไม่สามารถใช้กับบริการเดลิเวอรี่ได้
 • 6. บัตร E-Voucher ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดจากทางบริษัทฯ ได้
 • 7. ท่านสามารถใช้ E-Voucher รับบริการร่วมการชำระค่าอาหารด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้
 • 8. ภายหลังที่ท่านแลกรับบัตร E-Voucher แล้ว บริษัทฯ จะไม่รับคืนบัตร E-Voucher หรือคืนเงินค่าบัตร E-Voucher ให้ไม่ว่าในกรณีใด
 • 9. เมื่อใช้บัตร E-Voucher ชำระค่าอาหาร ท่านต้องใช้จนครบวงเงินที่ระบุไว้ด้านหน้าบัตร E-Voucher ภายในครั้งเดียว บริษัทฯ จะไม่ทอนมูลค่าที่เหลือในวงเงินนั้น ไม่ว่าในกรณีใด
 • 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 11. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้ว ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
 • 12. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-0014 (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ของรางวัลอื่นๆ

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB BIZ TOUCH