ดูรายละเอียดของรางวัลทั้งหมด

150

Expire:
วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562

Description:

ฟรี! ค่าบริการพื้นที่ระวางเรือสำหรับการส่งออกสินค้า มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท กับ C.S. LINKAGEใช้เพียง 150 WOW

Condition:

 • 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ที่ใช้แอปพลิเคชัน TMB BIZ TOUCH
 • 2. รับสิทธิ์ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • 3. สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมค่าบริการพื้นที่ระวางเรือ CFS , THC , Handling Fee ที่ต้นทาง ประเภท LCL จากท่าเรือกรุงเทพสู่ท่าเรือปลายทางเท่านั้น ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระ B/L Fee และ AFR CHG สำหรับ Japan, China และอื่นๆ ผ่านทางผู้ให้บริการด้วยตนเอง
 • 4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้กับท่าเรือปลายทางในทวีปเอเชียได้ดังนี้ Busan, Hong Kong, Singapore, Ho Chi Minh (Catlai), Jakarta, Port Kelang, Manila (North), Shanghai, Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Nhava Sheva, Chennai, Karachi, Brisbane, Melbourne, Sydney, Antwerp, Felixstowe, Hamburg, Rotterdam, Southampton, Le Havre, Barcelona, Genoa
 • 5. สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมเพียงสินค้าประเภททั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสินค้าประเภทอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค และสินค้าอันตราย
 • 6. สินค้าควรมีขนาดกว้าง x ยาว x สูงไม่เกิน 1,000 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม/หีบห่อ
 • 7. หากมีข้อสงสัย และต้องการยืนยันการใช้สิทธิ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ +6682-654-9496 และ +6689-144-6219 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.30 น.) หรือ อีเมล mook@cslinkage.com และ kitti@cslinkage.com
 • 8. กดรับสิทธิ์และยืนยันการใช้สิทธิ์ก่อน 31 ธันวาคม 2562
 • 9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 10. เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด / ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 11. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-299-2250 (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

300

Expire:
วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562

Description:

ฟรี! ค่าบริการพื้นที่ระวางเรือสำหรับการส่งออกสินค้า มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท กับ C.S. LINKAGEใช้เพียง 300 WOW

Condition:

 • 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ที่ใช้แอปพลิเคชัน TMB BIZ TOUCH
 • 2. รับสิทธิ์ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • 3. สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมค่าบริการพื้นที่ระวางเรือ CFS , THC , Handling Fee ที่ต้นทาง ประเภท LCL จากท่าเรือกรุงเทพสู่ท่าเรือปลายทางเท่านั้น ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระ B/L Fee และ AFR CHG สำหรับ Japan, China และอื่นๆ ผ่านทางผู้ให้บริการด้วยตนเอง
 • 4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้กับท่าเรือปลายทางในทวีปเอเชียได้ดังนี้ Busan, Hong Kong, Singapore, Ho Chi Minh (Catlai), Jakarta, Port Kelang, Manila (North), Shanghai, Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Nhava Sheva, Chennai, Karachi, Brisbane, Melbourne, Sydney, Antwerp, Felixstowe, Hamburg, Rotterdam, Southampton, Le Havre, Barcelona, Genoa
 • 5. สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมเพียงสินค้าประเภททั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสินค้าประเภทอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค และสินค้าอันตราย
 • 6. สินค้าควรมีขนาดกว้าง x ยาว x สูงไม่เกิน 1,000 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม/หีบห่อ
 • 7. หากมีข้อสงสัย และต้องการยืนยันการใช้สิทธิ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ +6682-654-9496 และ +6689-144-6219 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.30 น.) หรือ อีเมล mook@cslinkage.com และ kitti@cslinkage.com
 • 8. กดรับสิทธิ์และยืนยันการใช้สิทธิ์ก่อน 31 ธันวาคม 2562
 • 9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 10. เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด / ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 11. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-299-2250 (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

400

Expire:
วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562

Description:

ฟรี! ค่าบริการพื้นที่ระวางเรือสำหรับการส่งออกสินค้า มูลค่าสูงสุด 6,000 บาท กับ C.S. LINKAGEใช้เพียง 400 WOW

Condition:

 • 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ที่ใช้แอปพลิเคชัน TMB BIZ TOUCH
 • 2. รับสิทธิ์ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
 • 3. สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมค่าบริการพื้นที่ระวางเรือ CFS , THC , Handling Fee ที่ต้นทาง ประเภท LCL จากท่าเรือกรุงเทพสู่ท่าเรือปลายทางเท่านั้น ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระ B/L Fee และ AFR CHG สำหรับ Japan, China และอื่นๆ ผ่านทางผู้ให้บริการด้วยตนเอง
 • 4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้กับท่าเรือปลายทางในทวีปเอเชียได้ดังนี้ Busan, Hong Kong, Singapore, Ho Chi Minh (Catlai), Jakarta, Port Kelang, Manila (North), Shanghai, Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Nhava Sheva, Chennai, Karachi, Brisbane, Melbourne, Sydney, Antwerp, Felixstowe, Hamburg, Rotterdam, Southampton, Le Havre, Barcelona, Genoa
 • 5. สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมเพียงสินค้าประเภททั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสินค้าประเภทอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค และสินค้าอันตราย
 • 6. สินค้าควรมีขนาดกว้าง x ยาว x สูงไม่เกิน 1,000 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม/หีบห่อ
 • 7. หากมีข้อสงสัย และต้องการยืนยันการใช้สิทธิ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ +6682-654-9496 และ +6689-144-6219 (จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.30 น.) หรือ อีเมล mook@cslinkage.com และ kitti@cslinkage.com
 • 8. กดรับสิทธิ์และยืนยันการใช้สิทธิ์ก่อน 31 ธันวาคม 2562
 • 9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 10. เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด / ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 11. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-299-2250 (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ของรางวัลอื่นๆ

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB BIZ TOUCH