ดูรายละเอียดของรางวัลทั้งหมด

300

Expire:
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2562

Description:

ใช้ 300 WOW สำหรับบริการสืบค้นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ในราคาพิเศษ 5,400 บาท จากมูลค่าปกติ 6,000 บาท

Condition:

 • 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า TMB SME One Bank ที่ใช้แอปพลิเคชัน TMB BIZ TOUCH
 • 2. ใช้ 300 WOW สำหรับบริการสืบค้นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ในราคาพิเศษ 5,400 บาท จากมูลค่าปกติ 6,000 บาท
 • 3. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • 4. ลูกค้า 1 ท่าน/บริษัทสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • 5. สิทธิ์ส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์
 • 6. ตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการ ได้ที่ https://idgthailand.com/idg-tmb-wow-2018/
 • 7. สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งรับสิทธิ์ได้ที่ฝ่ายเครื่องหมายการค้า 02-011-7161-6 ต่อ 101-102 หรือ email: tm@idgthailand.com (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00น.)
 • 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 9. เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด / ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 10. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-299-2250 (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


1,200

Expire:
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2562

Description:

ใช้ 1200 WOW สำหรับบริการสืบค้นสิทธิบัตรในประเทศไทย ในราคาพิเศษ 16,200 บาท จากมูลค่าปกติ 18,000 บาท

Condition:

 • 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า TMB SME One Bank ที่ใช้แอปพลิเคชัน TMB BIZ TOUCH
 • 2. ใช้ 1,200 WOW สำหรับบริการจดทะเบียนสิทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในราคาพิเศษ 16,200 บาท จากมูลค่าปกติ 18,000 บาท
 • 3. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • 4. ลูกค้า 1 ท่าน/บริษัทสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • 5. สิทธิ์ส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์
 • 6. ตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการ ได้ที่ https://idgthailand.com/idg-tmb-wow-2018/
 • 7. สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งรับสิทธิ์ได้ที่ฝ่ายสิทธิบัตร 02-011-7161-6 ต่อ 301-304 หรือ email: patent@idgthailand.com (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00น.)
 • 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 9. เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด / ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 10. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-299-2250 (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


1,200

Expire:
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2562

Description:

ใช้ 1200 WOW สำหรับบริการสืบค้นสิทธิบัตรในประเทศไทย ในราคาพิเศษ 16,200 บาท จากมูลค่าปกติ 18,000 บาท

Condition:

 • 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า TMB SME One Bank ที่ใช้แอปพลิเคชัน TMB BIZ TOUCH
 • 2. ใช้ 1,200 WOW สำหรับบริการสืบค้นสิทธิบัตรในประเทศไทย ในราคาพิเศษ 16,200 บาท จากมูลค่าปกติ 18,000 บาท
 • 3. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • 4. ลูกค้า 1 ท่าน/บริษัทสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • 5. สิทธิ์ส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์
 • 6. ตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการ ได้ที่ https://idgthailand.com/idg-tmb-wow-2018/
 • 7. สอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งรับสิทธิ์ได้ที่ฝ่ายสิทธิบัตร 02-011-7161-6 ต่อ 301-304 หรือ email: patent@idgthailand.com (จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00น.)
 • 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • 9. เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด / ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 10. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-299-2250 (จันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ของรางวัลอื่นๆ

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB BIZ TOUCH