ลูกค้าธุรกิจองค์กร
  • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจSME
  • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

บริการกู้ยืมและระดมทุนสินเชื่อระยะยาว
สินเชื่อระยะยาว

เงินกู้ระยะยาว

เงินกู้ระยะยาวเป็นการให้สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนมากกว่า 1 ปี เพื่อสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือโครงการลงทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มดำเนินกิจการ ขยายกิจการ การเข้าซื้อกิจการ รวมถึงโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างหรือดำเนินการยาวนาน ระยะเวลาชำระคืนที่มากกว่า 1 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดรับของกิจการ ทั้งนี้สามารถกู้ยืมได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลต่างประเทศ

ประโยชน์ของลูกค้า

  • ธนาคารสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ใช้เงินลงทุนสูง
  • ระยะเวลาการชำระคืนเหมาะสมกับวงจรของธุรกิจ และกระแสเงินสดรับของกิจการ

อัตราดอกเบี้ย

  • อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR

  • ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อสอบถาม
  • อัตราดอกเบี้ย
  • คำนวณสินเชื่อ
สมัครรับข่าวสารจาก TMB