ลูกค้าธุรกิจองค์กร
  • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจSME
  • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

บริการด้านชำระเงิน บริการโอนเงินอัตโนมัติ

ลักษณะบริการ

  • บริการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีผู้รับเงินจำนวนมากรายที่มีอยู่กับธนาคารทหารไทย ด้วยการส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียวผ่านระบบธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ บริการนี้จะช่วยให้บริษัทจ่ายเงินได้ตรงตามเวลา รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานและการจัดทำข้อมูล

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • ผู้รับเงินได้รับเงินรวดเร็วและแน่นอนตามกำหนดเวลา
  • ช่วยให้การจ่ายเงินของบริษัทมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทไม่ต้องยุ่งยากในการจ่ายเช็คหลายๆฉบับ
  • รับรายงานแสดงผลการเข้าบัญชีได้ทันทีผ่านระบบธนาคารอิเล็คทรอนิกส์

ติดต่อสอบถาม

  • ขอทราบรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ Cash Management โทร. 0-2242-3838
  • ที่ตั้งสาขา
  • ติดต่อสอบถาม
สมัครรับข่าวสารจาก TMB