ลูกค้าธุรกิจSME
 • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจองค์กร
 • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

บริการบัตรทางการเงินบัตรเติมน้ำมัน Fleet Card
 • เป็นบัตรเครดิตซึ่งออกให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน ที่สถานีบริการน้ำมัน Esso หรือ PTT แทนการชำระด้วยเงินสด

 • มีระบบการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำมัน และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์การใช้จ่ายของบริษัท รวมถึงป้องกันปัญหาการทุจริต

 • สามารถระบุข้อมูลรายละเอียดยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียนรถ วงเงินเติมน้ำมันต่อครั้ง/ต่อวัน/ต่อสัปดาห์/ต่อเดือนได้

 • เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานในด้านงานบัญชีของบริษัท

 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • TMB Bank ให้บริการบัตรเครดิตน้ำมันสำหรับธุรกิจ (Corporate Synergy Card) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทน้ำมัน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างอัดฉีดที่สถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศมากกว่า 1,400 สถานี โดยสามารถเลือกระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์บนบัตร หรือระบุชื่อผู้ถือบัตร เพื่อควบคุมการใช้จ่ายและป้องกันการทุจริตได้

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 17.50 ต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม จำนวน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท / บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท / บัตร
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 50 บาท / บัตร

สิทธิพิเศษ

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน
 • เป็นบัตรที่มีระบบการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำมัน ซึ่งจะลดภาระงานบัญชีค่าน้ำมัน และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์การใช้จ่ายของบริษัท รวมถึงป้องกันปัญหาการทุจริต
 • สามารถระบุข้อมูลรายละเอียดยี่ห้อรถ หมายเลขทะเบียนรถ วงเงินเติมน้ำมันต่อครั้ง/ต่อวัน/ต่อสัปดาห์/ต่อเดือนได้
 • สามารถตรวจสอบระยะการเดินทางที่แน่นอน ควบคุมการใช้จ่ายแต่ละครั้ง และไม่ต้องพกพาเงินสด
 • มีรหัส Password เพื่อป้องกันการลักลอบใช้บัตร
 • อนุมัติวงเงินและพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ทันที
 • แต่ละบริษัทสามารถถือบัตรกี่ใบก็ได้ตามจำนวนรถยนต์ที่มี (1คัน/1บัตร) แต่ต้องไม่เกินวงเงินรวมที่บริษัทได้รับอนุมัติ
 • มีรายงานการใช้น้ำมันของรถยนต์บริษัท ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารการใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • Corporate Call Center 0-2643-7000 ในวันและเวลาทำการของธนาคาร
ผลิตภัณฑ์ บริการบัตรธุรกิจ รายการอื่นๆ :
ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี โอดี การ์ด
 • TMB SME Newsletter
สมัครรับข่าวสารจาก TMB