ลูกค้าธุรกิจSME
 • SME ธุรกิจที่มียอดขาย ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

ลูกค้าธุรกิจองค์กร
 • CORPORATE ธุรกิจที่มียอดขาย เกิน 500 ล้านบาท ต่อปี

TMB BizDirect
TMB BizDirect

 

TMB provides Internet banking for corporate customers to facilitate financial transactions through Internet network. Functions can be divided into either creating or approving transactions via the use of token. Services are provided through high security system at international standard. Only click tmbbizdirect.com

 

 • Financial transactions of TMB BizDirect
 • Financial transactions of TMB BizDirect
 • Payment services

  - Media clearing via SMART
  - Third party funds transfer via Bahtnet
  - Automatic money transfer
  - Cashier’s cheque issuance
  - Direct credit payroll
 • Collection service

  - Direct debit
  - Bill payment
  - Cheque collection

 • Foreign Business Service

  - International transfer

 • Loan Service

  - Credit limit and loan commitment check

  - Data and electronic form services e.g. letter of guarantee, aval, and promissory note

 • Custodian Service

  - Provide custody services whereby customers can retrieve and download data for use.

 • ที่ตั้งสาขา
 • TMB SME Newsletter
E-Newsletter Subscription