1
ขั้นตอนที่ 1
ข้อมูลส่วนตัว
2
ขั้นตอนที่ 2
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
3
ขั้นตอนที่ 3
รายได้
4
ขั้นตอนที่ 4
วงเงิน
5
ขั้นตอนที่ 5
สรุป

ข้อมูลส่วนตัว

 • ปี
 • ถัดไป >

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

 • < ก่อนหน้าถัดไป >

รายได้

 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • %
 • บาท

ภาระหนี้ต่อเดือน

 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท

รายได้ (ผู้กู้ร่วม 1)

 • ปี
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • %
 • บาท

ภาระหนี้ต่อเดือน (ผู้กู้ร่วม 1)

 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท

รายได้ (ผู้กู้ร่วม 2)

 • ปี
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • %
 • บาท

ภาระหนี้ต่อเดือน (ผู้กู้ร่วม 2)

 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • บาท

วงเงิน

 • บาท
 • บาท
 • บาท
 • < ก่อนหน้าคำนวณ

คุณสามารถกู้บ้านได้

ภาระหนี้มากกว่ารายได้

เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่ต้องการกู้

วงเงินที่ขอกู้สูงสุดต้องไม่เกินราคาซื้อขาย
 • ปี
 • < ก่อนหน้า คำนวณ
* ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมคำนวณนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นจากข้อมูลที่กรอกไว้เท่านั้น  มิใช่ข้อเสนอที่ผูกพันการอนุมัติสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้เงินจากธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลลัพธ์

ข้อมูลส่วนตัว [-][+]

 • ชื่อ - สกุล
 • อายุ
  ปี

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ [-][+]

 • ขอสินเชื่อสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ
 • ระยะเวลาที่ต้องการโอนบ้าน

รายได้ [-][+]

 • สถานะการจ้างงาน
 • รายได้ต่อเดือน
  บาท
 • รายได้อื่นๆ ต่อเดือน
  บาท
 • โอที ต่อเดือน
  บาท
 • รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
  บาท
 • โบนัส ต่อปี
  บาท
 • จำนวนหุ้น
  %
 • กระแสเงินสด (เฉลี่ย 6 เดือน ย้อนหลัง)
  บาท

ภาระหนี้

 • สินเชื่อรถยนต์
  บาท
 • ผ่อนสินเชื่อบุคคล
  บาท
 • วงเงินบัตรที่ใช้ต่อเดือน
  บาท
 • บัตรกดเงินสด / OD
  บาท
 • หนี้อื่นๆ
  บาท

รายได้ผู้กู้ร่วม 1

 • อายุ
  ปี
 • สถานะการจ้างงาน
 • รายได้ต่อเดือน
  บาท
 • รายได้อื่นๆ ต่อเดือน
  บาท
 • โอที ต่อเดือน
  บาท
 • รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
  บาท
 • โบนัส ต่อปี
  บาท
 • จำนวนหุ้น
  %
 • กระแสเงินสด (เฉลี่ย 6 เดือน ย้อนหลัง)
  บาท

ภาระหนี้ผู้กู้ร่วม 1

 • สินเชื่อรถยนต์
  บาท
 • ผ่อนสินเชื่อบุคคล
  บาท
 • วงเงินบัตรที่ใช้ต่อเดือน
  บาท
 • บัตรกดเงินสด / OD
  บาท
 • หนี้อื่นๆ
  บาท

รายได้ผู้กู้ร่วม 2

 • อายุ
  ปี
 • สถานะการจ้างงาน
 • รายได้ต่อเดือน
  บาท
 • รายได้อื่นๆ ต่อเดือน
  บาท
 • โอที ต่อเดือน
  บาท
 • รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
  บาท
 • โบนัส ต่อปี
  บาท
 • จำนวนหุ้น
  %
 • กระแสเงินสด (เฉลี่ย 6 เดือน ย้อนหลัง)
  บาท

ภาระหนี้ผู้กู้ร่วม 2

 • สินเชื่อรถยนต์
  บาท
 • ผ่อนสินเชื่อบุคคล
  บาท
 • วงเงินบัตรที่ใช้ต่อเดือน
  บาท
 • บัตรกดเงินสด / OD
  บาท
 • หนี้อื่นๆ
  บาท

วงเงิน

 • ราคาซื้อขาย
  บาท
 • เงินกู้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม
  บาท
 • วงเงินที่ต้องการ
  บาท

คุณสามารถกู้บ้านได้

 • วงเงิน
  บาท
 • อัตราดอกเบี้ย
  %
 • ผ่อนได้นานถึง
  ปี
 • ผ่อนเดือนละ
  บาท
กลับหน้าเครื่องคำนวณ
* ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมคำนวณนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นจากข้อมูลที่กรอกไว้เท่านั้น  มิใช่ข้อเสนอที่ผูกพันการอนุมัติสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้เงินจากธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สรุปข้อมูลกู้บ้าน

 • วงเงินกู้บ้าน
  บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ
  ปี
 • ผ่อนเดือนละ
  บาท

ค่าธรรมเนียมที่คุณไม่ต้องจ่าย

 • ฟรีค่าจดจำนอง มูลค่าประมาณ
  บาท
 • ฟรีค่าประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ
  2,130
  บาท
 • ฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์ มูลค่าประมาณ
  2,675
  บาท
กลับหน้าเครื่องคำนวณ