เครื่องคำนวณสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

ทีเอ็มบี ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการคำนวณความต้องการเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนและคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระสำหรับวงเงินกู้