โหมดสี

เปิด

ปิด

บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip

บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip

รายละเอียดบัญชี

บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip ให้คุณกดเงิน และสอบถามยอดเงินฟรี ที่ตู้ ATM ของ TMB  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเป็นบัตรเดบิตแบบมี Chip ที่ทาง TMB ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ของระบบบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดบัตรเดบิตและเงื่อนไข 

 • กดเงินและสอบถามยอดเงินฟรี ที่ตู้ ATM ของ TMB ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip มีอายุการใช้งานของบัตรเดบิต 5 ปี
 • วงเงินการถอนเงินที่ทุกเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM POOL หรือ VISA หรือ PLUS ทั่วโลก รวมสูงสุด 200,000 บาท / วัน 
 • โอนเงินระหว่างบัญชีของ TMB ผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 50,000 บาท / ครั้ง; 500,000 บาท/วัน
 • โอนเงินไปธนาคารอื่น (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 50,000 บาท / ครั้ง; 200,000 บาท / วัน 
 • วงเงินการรูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าทั่วโลกสูงสุด 100,000 บาท / วัน 
 • วงเงินการทำธุรกรรมต่างๆ ต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี 
 • สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านประจำบัตรได้ที่เครื่อง ATM ของ TMB สูงสุด 1 ครั้ง / วัน 
 • สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชีได้ที่เครื่อง ATM สูงสุด 4 ครั้ง / วัน

อัตราค่าธรรมเนียม  

 • ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท/ 5 ปี (บัตรหาย/บัตรชำรุด/ทำบัตรใหม่ 200 บาท/บัตร)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • การถอนเงินที่เครื่อง ATM ของ TMB ทั่วไทย 0 บาท
 • การถอนเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น ภายในจังหวัดหรือสำนักหักบัญชี 10 บาท / รายการ
 • การถอนเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น ต่างจังหวัดหรือข้ามสำนักหักบัญชี 20 บาท / รายการ    
 • การสอบถามยอดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น 10 บาท / รายการ
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip เป็นไปตามประกาศธนาคาร

เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์