บัตรซีโร่

บัตรซีโร่

กดเงินที่ตู้ ATM ของ TMB ตู้ไหนฟรี ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดบัญชี

ถ้าการทำธุรกรรมการเงินของคุณส่วนใหญ่เป็นการถามยอด กดเงิน หรือจ่ายบิลที่ตู้ ATM ของ TMB คุณสามารถเลือกสมัครบัตรซีโร่ บัตรที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าธรรมเนียมได้มากขึ้น ลดปัญหาจุกจิกกวนใจ

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • อายุการใช้งานของบัตร 10 ปี
 • วงเงินการทำธุรกรรมทางการเงินที่ทุกเครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM POOL รวมสูงสุด 60,000 บาท / วัน
 • โอนเงินภายในบัญชีของ TMB ผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 30,000 บาท / ครั้ง; 100,000 บาท / วัน
 • โอนเงินไปธนาคารอื่น (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 50,000 บาท / ครั้ง; 200,000 บาท / วัน
 • วงเงินการทำธุรกรรมต่างๆ ต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี         
 • สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านประจำบัตรได้ที่เครื่อง ATM ของ TMB สูงสุด 1 ครั้ง / วัน
 • สามารถสอบถามยอดเงินในบัญชีได้ที่เครื่อง ATM สูงสุด 4 ครั้ง / วัน

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม 

การถอนเงินและสอบถามยอดเงิน 

 • การถอนเงินที่เครื่อง ATM ของ TMB ทั่วไทย 0 บาท
 • การถอนเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น ภายในจังหวัดหรือสำนักหักบัญชี 10 บาท / รายการ
 • การถอนเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น ต่างจังหวัดหรือข้ามสำนักหักบัญชี 20 บาท / รายการ    
 • การสอบถามยอดเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารอื่น 10 บาท / รายการ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ   

 • ค่าทำบัตรและค่าธรรมเนียมรายปี 0 บาท
 • ค่าทำบัตรทดแทนบัตรชำรุดหรือสูญหาย 0 บาท
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในการทำธุรกรรมผ่านบัตรซีโร่เป็นไปตามประกาศธนาคาร