ระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ในตลาดทุน

ระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ในตลาดทุน

รายละเอียดบัญชี

วางแผนระดมทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน

ธนาคารทหารไทยเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย ทีมวาณิชธนกิจได้ช่วยให้องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานราชการ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตราสารอื่น ๆ โดยให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร และภาวะตลาด ณ ขณะนั้น รวมทั้ง ธนาคารยังมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ที่มีนวัตกรรม ช่วยป้องกันความเสี่ยง และสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้เป็นอย่างดี เช่น หุ้นกู้กึ่งทุนที่ออกเพื่อปรับโครงสร้างเงินกองทุน, การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และตราสารอื่น ๆ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • TMB Phone Banking 1558
  • ทีมวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย 02-242-3904