LEAN Supply Chain by TMB

 

รายการโทรทัศน์ “คิดลึก คิดไกล THE VISIONARY”

โดย TMB SME และหอการค้าไทย

 

“ก้าวข้ามสถานการณ์ ปรับธุรกิจด้วยแนวคิด LEAN”

แชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการในการก้าวข้ามผ่านโควิด-19 และทำความรู้จักกับแนวคิดแบบ LEAN เพื่อพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์

7 สิ่งที่ SME ต้องใส่ใจ หากรู้ตัวช้า อาจกลายเป็นกบต้ม

มารู้จักกับ 7 Waste ความสูญเปล่าทางธุรกิจ ที่อาจแฝงตัวอยู่ โดยที่คุณยังไม่รู้ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ LEAN ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นกบต้ม

อะไรเป็นสาเหตุให้ขายของออนไลน์ไม่ออก

เหตุผลหลักที่ร้านค้าออนไลน์ขายไม่ออก ยอดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เคล็ดลับที่จะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำงานมากขึ้น

อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของผู้นำ คือการหาวิธีที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานภายในองค์กร

8 การทำ “Kaizen” ตามหลัก PDCA

3 หลักการ ของการทำ Kaizen เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น

การค้าขายบนโลกออนไลน์อย่าง LEAN

เทคนิคการ LEAN สำหรับการค้าขายบนโลกออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

“ธุรกิจอาหาร” ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการทำธุรกิจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจอาหารให้ประสบความสำเร็จ

อะไรเป็นสาเหตุให้ขายของออนไลน์ไม่ออก

เหตุผลหลักที่ร้านค้าออนไลน์ขายไม่ออก ยอดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวคิดของของนวัตกรรมแบบ LEAN กับการออกแบบสินค้า

กระบวนการคิดที่เป็นไปอย่างมีระบบ มีที่มาที่ไป และมีเหตุผลการทำงานรองรับ

ที่มาของอาการ “หมดไฟ” (และวิธีแก้ไขเบื้องต้น)

จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารระดับอาวุโสมักมีข้อความผ่านทางช่องทางต่างๆ มากกว่า 200 ข้อความต่อวัน ในขณะที่หัวหน้างานที่ต้องทำงานกับลูกค้าภายนอก

Lead Time และการลดระยะเวลา

วิธีการลด Lead Time เพื่อลดระยะเวลาของกระบวนการในการรอคอยสินค้าลง

7 WASTES

ความสูญเปล่า 7 ประการ ที่พบได้ในการดำเนินธุรกิจ

คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง

5 คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง อีกหนึ่งบทความที่พนักงานทุกคนและทุกระดับเรียนรู้และฝึกฝน

แนวคิดในการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Vendor Managed Inventory (VMI)

Vendor Managed Inventory (VMI) เป็นแนวคิดหนึ่งในการบริหารสินค้าคงคลัง คือให้ผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังแทนลูกค้า

ที่มาของอาการ “หมดไฟ” (และวิธีแก้ไขเบื้องต้น)

จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารระดับอาวุโสมักมีข้อความผ่านทางช่องทางต่างๆ มากกว่า 200 ข้อความต่อวัน ในขณะที่หัวหน้างานที่ต้องทำงานกับลูกค้าภายนอก

ทำความรู้จักกับ 3 MU (3 ตัวฉุดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ)

ความสูญเปล่า หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่า มุดะ (Muda) หมายถึงการทำงานที่ไม่มีผลงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วเราจะพบว่า

ทำความรู้จัก SCOR Model

SCOR Model คือแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่อุปทาน เพื่ออธิบายลักษณะและแสดงให้เห็นกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด

คุณสมบัติของพี่เลี้ยง (Mentor) ที่ดี

6 คุณสมบัติของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี ที่องค์กรควรจะปลูกฝังให้พนักงานฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นผู้นำที่ดี

คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง

5 คุณสมบัติของทีมงานที่แข็งแกร่ง อีกหนึ่งบทความที่พนักงานทุกคนและทุกระดับเรียนรู้และฝึกฝน

ปัจจัยสำคัญ ในการสร้างวัฒนธรรม LEAN

4 ปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม LEAN ในองค์กรหรือบริษัททุกประเภท

ปรับพื้นฐานให้พร้อมก่อนเริ่ม Kaizen

การทำ Kaizen ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่เรามักพบว่าปัญหานั้นมีมาตั้งแต่การเตรียมขั้นตอนพื้นฐาน

บันได 4 ขั้น สร้างความร่วมมือกันในซัพพลายเชน

บันได 4 ขั้น สร้างความร่วมมือกันในซัพพลายเชน

แนวทางการทำ LEAN ในสถานพยาบาล และประโยชน์ที่จะได้รับ

5 แนวทางการทำ LEAN ในสถานสถานพยาบาล และประโยชน์ที่ได้รับแก่ธุรกิจ พนักงาน คู่ค้า เป็นต้น

แนวคิดสำคัญ ของการปรับปรุงงานที่มีประสิทธิภาพ

9 แนวคิดสำคัญของการปรับปรุงงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวคิดในการลดคค่าใช้จ่าย ที่หัวหน้างาน (สายการผลิต) ควรรู้

7 แนวคิดสำหรับหัวหน้าสายการผลิต ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายกับองค์กร

วิธีทำให้พนักงานมีนิสัยแบบ LEAN

วิธีทำให้พนักงานมีนิสัยแบบ LEAN

องค์ประกอบ 9 ของการทำงานเป็นทีมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท

ลักษณะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

ลักษณะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

การเป็นหัวหน้างานที่ดีอาจเป็นเหตุผลหลักอีกข้อหนึ่งที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของลูกน้อง

ลดอุบัติเหตุ & เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย “Kiken Yochi Training” (KYT)

Kiken Yochi Training หรือเรียกย่อๆว่า KYT คิดค้นและพัฒนาขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

ยิ่งทำงานให้เรียบง่าย ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อมีงานเยอะมากจนทำงานไม่ทัน ต้องทำงานจนค่ำ (บางคนแทบจะนอนค้างที่ที่ทำงาน) เพราะตอนกลางวันส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาประชุมเป็นเวลานาน

พัฒนาความคิด เพื่อพิชิตปัญหา ด้วยเทคนิค SCAMPER

SCAMPER เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

พฤติกรรมของหัวหน้าที่ไม่สร้าง Productivity

พฤติกรรมของหัวหน้าที่น่าเป็นห่วงและควรทบทวนโดยด่วน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ละเลยบทบาทหน้าที่ของตัวเอง

องค์ประกอบ 9 อย่าง ของการทำงานเป็นทีม

องค์ประกอบ 9 ของการทำงานเป็นทีมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท

หลุมพรางเวลาที่ควรหลีกเลี่ยง

จากหนังสือเรื่อง Time Traps แต่งโดย Todd Duncan เป็นเรื่องเกี่ยวกับ พฤติกรรมในการทำงาน ที่พล่าผลาญเวลาโดยไม่จำเป็น

หลักของ GEMBA สำหรับผู้บริหาร

GEMBA เป็นคำในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง “สถานที่จริง” ในการบริหารหมายถึง “สถานที่ทำงาน” หรือ “สถานที่ซึ่งเกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับงาน”

สอนงานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1)

การสอนงาน (Coaching) คือการเรียนรู้เกี่ยวกับงานโดยมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้อย่างมีขั้นตอน

สอนงานอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)

การสอนงาน (Coaching) คือการเรียนรู้เกี่ยวกับงานโดยมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้อย่างมีขั้นตอน

วิธีประชุมให้น้อย แต่มากประสิทธิภาพ

ความถี่ของการเรียกประชุมไม่สำคัญเท่ากับประสิทธิภาพของบรรยากาศการประชุม คงไม่มีใครปฎิเสธว่าการประชุมทุกครั้งกระทบระยะเวลาทำงานของพนักงาน

E- Supply Chain คืออะไร

E-Supply Chain เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการ Supply Chain โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ ในแง่ของการวางแผน

KAIZEN กับงานธุรการ

“งานธุรการ” นั้นไม่เหมือน “งานการผลิต” ที่หน้างานมีผลลัพธ์ของงานชัดเจน จนสามารถวางเป้าหมายในแต่ละวันได้ว่าจะต้องผลิตเท่าไร

กฏการใช้ Kanban

คัมบัง (Kanban) เป็นคำในภาษาญี่ปุ่น แปลตรงตัวก็คือ กระดานหรือกระดาษที่เขียนข้อความ หรือเครื่องหมายต่างๆที่ต้องการสื่อไปถึงผู้อื่น

การจัดการประสิทธิภาพในองค์กรให้สำเร็จ

การจัดการประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านการสื่อสารเพียงอย่างเดียว หัวหน้า และพนักงาน ต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ

การบริหารแบบเข็มมุ่ง (Hoshin Kanri Management) คืออะไร

การบริหารแบบเข็มมุ่งนั้นเป็นส่วนสำคัญของการบริหารคุณภาพ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สามารถตอบสนองการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เน้นวิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหต

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการปรับปรุงงานที่ใหญ่โต หรือมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบอย่างใดเลย

3 ข้อที่ควรตระหนัก ก่อนเริ่มการผลิตแบบ Just in Time

ผู้ประกอบการที่สนใจนำเอาการผลิตแบบ Just in Time ไปใช้ ควรตระหนักถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

4 แนวทาง สร้างการร่วมมือกันในซัพพลายเชน

เป็นมากกว่าคู่ค้า เพราะเราต้องเติบโตไปพร้อมซัพพลายเชน เรียนรู้ 4 แนวทางสร้างการร่วมมือกันในซัพพลายเชน

5 คุณลักษณะของผู้ที่มีประสิทธิภาพ

เพราะทรัพยากรบุคคลเป็น ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กร กับ 5 คุณลักษณะของผู้ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้องค์กรไปได้ไกล

5 สิ่งที่ “หัวหน้า” ควรมี

เป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว เป็นหัวหน้าที่ดีนั้นยากกว่าคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ ถ้าอยากเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องเคารพ

6 ขั้นตอน สำหรับทำ Kaizen

ทั้ง 6 ขั้นตอนเป็นการปรับปรุงงานที่มีปัญหาหรือหัวเรื่องมีความซับซ้อน ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการตามแนวคิด Kaizen มีประสิทธิผล

11 วิธี ทำออฟฟิศให้ LEAN

จะเริ่มต้น LEAN ต้องเริ่มจากการทำงานภายในองค์กร มารู้จักแนวคิด LEAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในออฟฟิศ