บริการส่งเงินสด

บริการส่งเงินสด

รายละเอียดบัญชี

การนำส่งเงินสด (Cash Delivery) การให้บริการแลกเงินสดและส่งรับขนเงินสดของลูกค้านิติบุคคลโดยธนาคารหรือตัวแทนธนาคารดำเนินการจัดเตรียมเงินสดตามจำนวน, ชนิดของธนบัตรและนำส่งให้ลูกค้า ณ สถานที่ทำการหรือสาขา/สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด  และนำหักบัญชีของลูกค้าที่มีกับธนาคารตามคำสั่งและสัญญาการใช้บริการ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ 

  • ลูกค้านิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด ห้างร้าน
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • องค์กรของรัฐ

ประโยชน์การบริการ 

  • ช่วยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งเงินสดของผู้ขอใช้บริการเพื่อการนำไปใช้
  • ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการขนส่งเงินจากสถานที่ของธนาคารไปยังจุดใช้เงินของผู้ขอใช้บริการ
  • ผู้ขอใช้บริการสามารถกำหนดข้อมูลจำนวนเงินชนิดเงินที่ต้องการใช้ได้ล่วงหน้าและได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการใช้ได้จริงตามกำหนดเวลาที่แน่นอน
  • ผู้ขอใช้บริการจะสะดวกในการบริหารเงินล่วงหน้าและง่ายต่อการตรวจสอบทางบัญชี

ติดต่อสอบถาม 

  • Corporate Call Center โทร 02-643-7000
  • TMB Phone Banking 1558