พร้อมเพย์สำหรับธุรกิจ

พร้อมเพย์สำหรับธุรกิจ

รายละเอียดบัญชี

“สะดวก ประหยัด ปลอดภัย”
กรมสรรพากร พร้อมคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านพร้อมเพย์ ด้วยเลขนิติบุคคล 13 หลัก
ไม่ต้องแจ้งเลขบัญชีธนาคาร ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563


เงื่อนไข
• เป็นนิติบุคคลที่มีพร้อมเพย์
• เงินคืนภาษีไม่ถึง 100 ล้านบาท
• ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล

 

 • คุณสามารถเลือกลงทะเบียนและโอนเงินผ่าน PromptPay ได้ครบทุกรูปแบบ

  คุณสามารถเลือกลงทะเบียนและโอนเงินผ่าน PromptPay

  ได้ครบทุกรูปแบบบน Mobile Application โดยสามารถใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (tax ID) แทนเลขที่บัญชีของธนาคาร สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้น

 • รับเงินโอนเข้าโดยทันที

  รับเงินโอนเข้าโดยทันที แบบ real time

  เมื่อลงทะเบียน PromptPay ด้วยบัญชี TMB

รับและโอนเงินได้ในทันที ผ่านบริการพร้อมเพย์ 

พร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกในการรับเงินและโอนเงินโดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (สำหรับนิติบุคคล) แทนเลขที่บัญชีของธนาคาร

พร้อมเพย์สำหรับธุรกิจ ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง 

1. ลงทะเบียน Online

TMB Business CLICK TMB Business CLICK คลิก

TMB Business Touch TMB BIZ TOUCH คลิก

 

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร Download-EDC

และส่งมาที่
ธนาคารทหารไทย (Client Implementation ชั้น 24A) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-299-5545 หรือ Relationship Manager ที่ดูแลลูกค้าอยู่

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครขอลงทะเบียน PromptPay for Business จาก TMB
 • หนังสือรับรองบริษัท จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 90 วัน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนา

ในกรณีมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจตัวจริง 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

บริการเตือนเพื่อจ่ายสำหรับธุรกิจ เพื่อลูกค้าพร้อมเพย์สำหรับธุรกิจ ให้สามารถทำการแจ้งเตือนการชำระสินค้าและบริการไปยังคู่ค้า 

บริการเตือนเพื่อจ่ายสำหรับธุรกิจ (PayAlert for Business) เป็นบริการใหม่เพื่อลูกค้าทีเอ็มบีพร้อมเพย์สำหรับธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถทำรายการเตือนเพื่อจ่ายผ่าน TMB BIZ TOUCH เพื่อแจ้งเตือนการชำระค่าสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อสินค้าและบริการหรือคู่ค้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้มีช่องทางในการแจ้งเตือนและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก