ปันบุญ

รายละเอียดบัญชี

“ปันบุญ” www.punboon.org ศูนย์รวมองค์กรสาธารณกุศล ที่เปิดโอกาสให้องค์กรการกุศลนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยให้ระดมทุนได้ง่ายขึ้น รักษาฐานผู้บริจาคพร้อมขยายสู่ผู้บริจาครายใหม่ เชื่อมต่อการใช้ชีวิตออนไลน์ ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างสมบูรณ์


ปันบุญ เข้ามาช่วยเหลือองค์กรอย่างไร?

  1. เป็นเครื่องมือช่วยระดมทุนครบวงจร ที่เข้ามาช่วยเหลือองค์กรการกุศลโดยช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการองค์กร
  2. ลดขั้นตอนการออกใบเสร็จ
  3. ลดการใช้เงินสดและเพิ่มช่องทางการบริจาคใหม่ๆ
  4. องค์กรสามารถทราบและเข้าถึงข้อมูลผู้บริจาค
  5. ติดตามผลการบริจาคได้ตลอดเวลา โปร่งใสและตรวจสอบง่าย
  6. อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคในการขอหักลดหย่อนภาษีตามโครงการ e-Donation* หลักฐานการบริจาคส่งตรงถึงกรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเงิน

ช่องทางการบริจาค ทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.punboon.org ,QR code บนกล่องหรือป้ายรับบริจาค และ Internet banking / mobile banking ของทุกธนาคาร

องค์กรสาธารณกุศลที่สนใจสมัครใช้งานปันบุญ สามารถติดต่อได้ที่ TMB Corporate Call Center 0-2643-7000