บริการแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

รายละเอียดบัญชี

บริการแจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit; L/C) ที่มาจากต่างประเทศให้กับผู้รับประโยชน์ตาม L/C รวมถึงบริการแจ้งการแก้ไข L/C ธนาคารจะตรวจสอบวิธีการออก L/C ก่อนแจ้งผู้รับประโยชน์

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ตรวจสอบวิธีการออก L/C ที่เปิดมาจากต่างประเทศแล้ว ก่อนแจ้งผู้ส่งออก ผู้ส่งออกจึงสามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างไร้กังวล

บริการแจ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ