สินเชื่อรับซื้อเอกสารส่งออก

สินเชื่อรับซื้อเอกสารส่งออก

รายละเอียดบัญชี

ธนาคารรับซื้อหรือซื้อลดตั๋ว L/C ที่ลูกค้า (ผู้ส่งออก) นำมาขายหลังการส่งออก โดยธนาคารจะออกเงินค่าสินค้าให้ไปก่อน หรือชำระเงินเมื่อเห็นหรือชำระเงินตามระยะเวลาที่ตกลงกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจผู้ส่งออก ด้วยการขายหรือขายลดตั๋ว L/C หลังการส่งออกกับธนาคาร TMB เพราะไม่จำเป็นต้องรอรับชำระเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C ก็ได้เงินค่าสินค้าไปใช้ก่อน
  • ผู้ส่งออกมี เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชำระเงินค่าวัตถุดิบหรือค่าสินค้าให้กับผู้ส่งวัตถุดิบ (Supplier) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ

สินเชื่อรับซื้อเอกสารส่งออก

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ