บริการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าตามตั๋วเรียกเก็บ

บริการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าตามตั๋วเรียกเก็บ

รายละเอียดบัญชี

บริการที่ธนาคารส่งเอกสารเรียกเก็บของผู้ขายไปยังธนาคารในประเทศผู้ซื้อ  โดยธนาคารจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ขายในการติดตามการชำระเงินค่าสินค้าแบบชำระทันที (Document against Payment; D/P) หรือชำระในอนาคต (Document against Acceptance; D/A) ตามคำสั่งเรียกเก็บของผู้ขาย 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • มั่นใจได้ว่ามีธนาคารเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินให้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
  • ลดความกังวลใจกับปัญหาการเรียกเก็บเงิน ด้วยบริการติดตามการชำระเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ

บริการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าตามตั๋วเรียกเก็บ

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ