บริการชำระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ

บริการชำระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ

รายละเอียดบัญชี

บริการที่ธนาคาร TMB รับเอกสารเรียกเก็บจากธนาคารของผู้ขายในต่างประเทศ และดำเนินการเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้าในประเทศ โดยที่ธนาคารจะปล่อยเอกสารเรียกเก็บให้เมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว (Document against Payment; D/P) หรือเมื่อผู้ซื้อรับรองตั๋วแลกเงินแล้ว (Document against Acceptance; D/A) หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ จากนั้นธนาคารจะโอนเงินไปให้ธนาคารของผู้ขายในต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • มีธนาคารช่วยตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับชนิดและจำนวนเอกสารให้ผู้นำเข้าก่อนที่จะนำเอกสารไปออกสินค้า
  • หมดกังวลกับปัญหาการชำระเงินต่างๆ เช่น การชำระเงินล่าช้าหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นต้น เพราะมีธนาคารช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายในต่างประเทศ

บริการชำระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ