บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

รายละเอียดบัญชี

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ Inward Remittance

บริการรับเงินโอนขาเข้าจากต่างประเทศสำหรับค่าสินค้า บริการและวัตถุประสงค์อื่นๆ ผ่านระบบ SWIFT เหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้นำเข้าในต่างประเทศ และผู้ที่รับเงินโอนที่ไม่ใช่ค่าสินค้า เช่น การรับเงินโอนเพื่อการลงทุนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • มั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินโอนจากต่างประเทศเป็นค่าสินค้า บริการ หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยีการโอนเงินมาตรฐานระดับโลก

บริการด้านเงินโอนต่างประเทศ

 

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ