บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ

รายละเอียดบัญชี

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กับผู้ซื้อสินค้า เครื่องจักร วัตถุดิบภายในประเทศรวมถึงบริการต่อเนื่องอื่นๆ อาทิเช่น การแก้ไขหรือยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ เป็นต้น เมื่อธนาคารเป็นผู้เปิด DLC ธนาคารจะมีภาระผูกผันในการชำระเงินให้กับผู้รับประโยชน์ หากผู้รับประโยชน์ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน DLC

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อในประเทศเรื่องความสามารถในการชำระเงินค่าสินค้าเพราะมี DLC ที่เปิดจากธนาคาร TMB ไปให้แก่ผู้ขายในประเทศที่ยังไม่คุ้นเคยกัน
  • อุ่นใจกับทุกปัญหาด้าน DLC ด้วยบริการที่ปรึกษาจากทีมเจ้าหน้าที่ผู้มากประสบการณ์

 

วงจรธุรกิจ

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ

 

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ