บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

รายละเอียดบัญชี

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit; L/C) ไปให้ผู้ขายในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ขายมั่นใจว่าหลังจากที่ส่งสินค้าและยื่นเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน L/C อย่างถูกต้องครบถ้วนมายังธนาคาร หรือ ธนาคารที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว ผู้ขายจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C โดยไม่ต้องรอผู้ซื้อให้ชำระเงินหลักการที่สำคัญก็คือ L/C เป็นวิธีการชำระเงินที่พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้า บริการ หรือ การดำเนินการใดๆ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นำเข้าทั้งเรื่องความแท้จริงของ L/C และความสามารถในการชำระเงินค่าสินค้าเพราะเป็น L/C ที่เปิดจากธนาคาร TMB ที่น่าเชื่อถือ
  • อุ่นใจกับทุกปัญหาด้าน L/C เพื่อการนำเข้า ด้วยบริการที่ปรึกษาจากทีมเจ้าหน้าที่ผู้มากประสบการณ์

 

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ