บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

รายละเอียดบัญชี

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ Outward Remittance

บริการโอนเงินออกไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า บริการและวัตถุประสงค์อื่นๆ ผ่านระบบ SWIFT หรือดราฟต์ต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้นำเข้าที่จะชำระเงินค่าสินค้าให้ผู้ส่งออก หรือผู้ทีต้องการโอนเงินออกไปต่างประเทศในกรณีต่างๆ ที่ไม่ใช่ค่าสินค้า เช่น การโอนเงินไปชำระค่าเล่าเรียนบุตรในต่างประเทศหรือการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ จากต่างประเทศ เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • สบายใจได้ว่าสามารถชำระเงินค่าสินค้าให้กับคู่ค้าในต่างประเทศ (ผู้ขาย) หรือผู้รับเงินปลายทางได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ฉับไว ด้วยบริการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคาร TMB
  • มั่นใจได้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศด้วยระบบ มาตรฐานระดับโลกและเครือข่ายพันธมิตรของธนาคาร TMB ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

บริการด้านเงินโอนต่างประเทศ

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ