สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้าล่วงหน้า

สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้าล่วงหน้า

รายละเอียดบัญชี

สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสำหรับวิธีชำระเงินแบบชำระค่าสินค้าล่วงหน้า เพื่อให้ผู้นำเข้ารับสินค้าไปผลิตหรือจำหน่ายก่อน และนำเงินมาคืนเมื่อครบกำหนด ผู้นำเข้าสามารถกู้ได้ทั้งสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • หมดปัญหากวนใจเรื่องเงินทุนหมุนเวียน หากใช้สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้าล่วงหน้าของธนาคาร TMB ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่า การซื้อวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิต และปัญหาอื่นๆ ด้านการนำเข้า จะเป็นไปอย่างราบรื่น
  • สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้าล่วงหน้า

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ