สินเชื่อเพื่อการชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บ

สินเชื่อเพื่อการชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บ

รายละเอียดบัญชี

สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสำหรับวิธีชำระเงินแบบตั๋วเรียกเก็บ เพื่อให้ผู้นำเข้ารับสินค้าไปผลิตหรือจำหน่ายก่อน และนำเงินมาคืนเมื่อครบกำหนด ซึ่งระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ผู้นำเข้าสามารถกู้ได้ทั้งสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • หมดปัญหากวนใจเรื่องเงินทุนหมุนเวียน หากใช้สินเชื่อเพื่อการชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บขอธนาคาร TMB ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่า การซื้อวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิต และปัญหาอื่นๆ ด้านการนำเข้า จะเป็นไปอย่างราบรื่น
  • สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อการชำระเงินตามตั๋วเรียกเก็บ

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ