สินเชื่อเพื่อการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

สินเชื่อเพื่อการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

รายละเอียดบัญชี

เป็นสินเชื่อเพื่อการนำเข้าตาม L/C ที่ธนาคารมีไว้ให้แก่ผู้นำเข้าเพื่อรับสินค้าไปผลิตหรือจำหน่ายก่อน และนำเงินมาคืนธนาคารเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของสินเชื่อซึ่งแบบนี้ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ผู้ขายส่งสินค้า สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • หมดปัญหากวนใจเรื่องเงินทุนหมุนเวียน หากใช้สินเชื่อเพื่อการชำระเงินตาม L/C ของธนาคาร TMB ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่า การซื้อวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิต และปัญหาอื่นๆ ด้านการนำเข้าจะเป็นไปอย่างราบรื่น
  • สามารถขอสินเชื่อได้ทั้งสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ

สินเชื่อเพื่อการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

ช่องทางการให้บริการ 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
  • ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ
  • TMB Business Click

ติดต่อสอบถาม 

  • TMB Corporate Call Center 02-643-7000
  • ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า RM (Relationship Manager) หรือ TPA (Trade Product Advisor) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการตลาดธุรกิจการค้าต่างประเทศ