About TMB

Background

In 1957

กว่ากึ่งศตวรรษแห่ง ความแข็งแกร่ง

Five Decades

of Strength

with the brainchild of Field Marshall Sarit Tanarat, to operate a commercial banking business under the Commercial Banking Act B.E. 2488 (1945). The Bank commenced its operations in 1957 at the headquarters on Rajadmnoen Avenue , Bangkok. At the time, it operated within a limited scope of business, aiming to provide financial services exclusively for military units and their personnel. With subsequent development and growth, the Bank opened its first branch, Rajaprasong Branch, Bangkok, in 1963

Between 1964 and 1973,

TMB diversified the scope of its financial services into the business sector and the private sector to respond to the government’s Economic Development Master Plan. The year 1973 marked another milestone of the Bank to become a full commercial bank with its customer base expanded to include the general public, adopting a slogan “Thai Military Bank, the Bank for all people”

ธนาคารทหารไทย รับใช้ประชาชน

In 1978,

สู่ความเป็นธนาคารพาณิชย ที่ยิ่งสมบูรณ์พร้อม

Turning a Full

Commercial Bank

TMB relocated its head office form No.2 Rajadmnoen Avenue , Bangkok. to a new office building at the corner of Phayathai and Si Ayutthaya Roads. Most importantly in 1982, His Majesty the King bestowed on the Bank a royal appointment to become a commercial bank under His Majesty’s royal patronage. The year also saw the Bank increase its registered capital for the first time from 100 million baht. Further, the Bank in the same year computerized its operating system, which enabled inter-branch deposis and withdrawals within Bangkok Metropolitan area for the first time in 1983, with the deposit system fully computerized in 1985.

In 1987,

the Bank expanded its financial serviced abroad by incorporating TMB Finance (Hong Kong) Company Limited, which was later upgraded to the Hong Kong Representative office.

บริษัทเงินทุนทีเอ็มบี (ฮ่องกง) จำกัด

In 1993,

TMB สำนักงานใหญ่
 
 
 
 

TMB head office was moved again to the present premises on Phahon Yothin Road. The new headquarters were fully equipped with the facilities to efficiently provide customers with full financial services. Then in 1994, the Bank changed its status to a public limited company under the Public Limited Companies Act 1922 (B.E.1535)

During 1993 -1995

the Bank pursed a “To Become a Quality Bank” policy, phase1 featuring a stage of preparedness aimed at upgrading and rationalizing various areas of its operations. To achieve this, the Bank implemented the Total Quality Service activities and consistently undertaken an array of quality development projects such as adoption of the Quality Branch system, development of internal communication system to allow electronic transmission of information via e-mail and the intranets, introduction of an electronic interbank debiting system, upgrade of financial services to the ISO9000 standards, and opening of the Thai Military Mutual fun Management Company Limited, which became officially operative on September 9 , 1966. In 1997, the Bank carried on the second phase of the “To Become a Quality Bank” policy, which was divided into three levels: organizational, operational and staff.

A Quality Bank

for the Thai People

ธนาคารคุณภาพ เพื่อคนไทย

In1998,

ธนาคารได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002
 
 

TMB received the ISO9002 certification from UKAS. Moreover, in response to the policy of the Stock Exchange of Thailand to promote good corporate governance among the listed companies, the Bank established and audit committee, composed of external experts, to monitor the management’s conduct in order to build confidence among the public, depositors and customers. After erupion of the 1997 economic crisis, TMB revised its organizational set-up to respond to the economic environment and the stricter regulations. Credit Promotion and Credit Review Departments were established to monitor and cope with the Bank’s non-performing loans. Further, the Thai Minitary property Management Company Limited was founded.

In 2001,

the Bank revised the organization structure by establishing marketing division to develop new products and increase service channels, and also a credit risk management unit and Office of Compliance. On the side of technology, it implemented technological development in various areas, in particular the development of core banking, credit scoring, trade finance, and retail banking systems.

 
 
TMB

In 2002,

TMB
 
 
 
 

the technological development was carried on. The core banking system was test run at 10 branches. Meantime, the branch network was streamlined to be compatible with the business environment and boost competitiveness. Kiosk-typed branches were introduced and service hours extended. In addition, the personnel structure was revised to match the new organization structure.

In 2004,

TMB was merged with DBS Thai Danu Bank and the Industrial Finance Corporation of Thailand, with legal effect from September 1, 2004, thereby forming a new bank with comprehensive banking services. With its post-merger asset size of around 700 billion baht, the Bank became Thailand’s fifth largest commercial bank. Moreover, having an insurance company and as asset management company under its umbrella put the Bank in an excellent position to conduct a universal banking business

The Power

of Synergy

พลังแห่งความ เป็นปึกแผ่น

In 2005,

TMB Bank Public Company Limited.
 
 
 
 

TMB launched a “re-branding” by adopting a new English name, "TMB Bank Public Company Limited." a new logoTMB Corporate Logoand a new slogan "Better Partner, Better Value" to fit with its universal banking business.

In 2007,

the Bank issued and offered 25,000 Million new common shares for sale to ING Bank N.V., one of the top 20 world-class financial institutions and ranking among the 10 biggest financial groups in Europe, and also for preferential offering to the Ministry of Finance and other existing shareholders, with the unsubscribed portion to be offered to financial institutions and funds overseas. Such share offering was a great success, bringing in total new funds of approximately 37.622 billion baht for the Bank and helping strengthen its financial position with CAR rising to 14.4% as of year-end 2007

 
ING Bank N.V.

In 2008 - Present

ธนาคารไทยชั้นนำของไทย มาตรฐานระดับโลก

To be the leading Thai bank

with world-class financial solutions.

ธนาคารได้ปรับองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Organization) ด้วยการบริหารจัดการที่มุ่งตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งยังได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และทำกำไร