Make THE Difference

ในความเป็นไปไม่ได้ เราจะพบความเป็นไปได้ซ่อนอยู่เสมอ

“เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น…Make THE Difference”

ที่ ทีเอ็มบี เราเชื่อว่าคนทุกคน มีพลังที่จะ Make THE Difference ให้กับโลกรอบๆ ตัวเราได้ ในทุกๆ ก้าวที่เราเดินในทุกๆ คำที่เราพูด และในทุกๆ ลมหายใจเข้าออกของเรา เราทุ่มเทและยึดมั่นในปรัชญา Make THE Difference เราแน่วแน่ในการปฏิรูปการบริการของธนาคารอย่างครบวงจร และประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในการท้าทายการพลิกแนวคิดเก่าๆ ที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมในทางบวกที่ทุกคนรับรู้ได้ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ไปจนถึงสังคมส่วนรวม

ในความเป็นไปไม่ได้ เราจะพบความเป็นไปได้ซ่อนอยู่เสมอ

ขอเพียงคิดต่าง มองโลกให้เห็นอีกด้าน

สิ่งที่แตกต่าง

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ TMB ในการก้าวสู่การเป็น "ธนาคารไทยชั้นนำ มาตรฐานระดับโลก" TMB ได้ดำเนินการวางรากฐานในการขับเคลื่อนองค์กร ครั้งใหญ่โดยมุ่งปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ธนาคารใหม่ ผ่านการสร้างความโดดเด่นในตลาดเพื่อครองใจลูกค้าโดยการนำเอาแนวทางการบริหาร "ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง" (Customer Centric) มาเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินหลายรายการที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งตอบสนอง ทุกความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าสิ่งที่ TMB ได้ลงมือทำคือ "สิ่งที่แตกต่าง" และ "ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน" ทั้งหมดนี้ จึงเป็นที่มาของแนวคิด Make THE Difference ที่ TMB นำมาใช้ในการสร้างสรรค์บริการทางการเงินให้กับลูกค้า โดยมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเพียง แค่จุดขายทางธุรกิจ หากแต่เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง และสร้างประโยชน์ให้กับปัจเจกชน เพื่อมนุษย์ และสังคมได้อีกด้วย

ขอเพียงคิดต่าง มองโลกให้เห็นอีกด้าน

ถึงเวลา Make THE Difference เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น

แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

การเดินทางของ Make THE Difference ในที่นี้ไม่ใช่เพียงการสร้างเฉพาะแต่ "ความแตกต่าง" หากแต่ความหมายที่ยิ่งใหญ่ของแนวคิดนี้ คือ การที่เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมี "พลัง" ที่จะคิดและทำสิ่งที่ "แตกต่างอย่างสร้างสรรค์" และ "มีคุณค่า" เพื่อเปลี่ยน "โลก" ให้ดีขึ้น ซึ่งโลกในที่นี้ไม่ได้หมายความถึง การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีจุดเริ่มต้นจากตัวเราเอง และส่งผลดีแผ่ขยายไปสู่รอบข้าง หรือแม้แต่กระทั่งสังคมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยจุดหมายปลายทางของแนวคิดนี้ TMB ต้องการให้คนไทยทุกคนได้เกิดแรงบันดาลใจในการ "กล้า" ที่จะคิดและทำสิ่งที่ "แตกต่าง" สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ และหลุดออกจากกรอบของความคิด เปลี่ยนคำว่า "เป็นไปไม่ได้" ให้มีแต่คำว่า "เป็นไปได้" อยู่เสมอ จากจุดเปลี่ยนความคิดเพียงเท่านี้ ทุกคนก็จะสามารถเปลี่ยนโลกไปในทางที่ดีขึ้นได้

ถึงเวลา Make THE Difference เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น

Make THE Difference [Short Film - Director's Cut Version]

TMB | Make THE Difference II - Why Wait?

TMB | Make THE Difference II - Last day

TMB Make THE Difference 2014 TVC - 'ไม่หยุดถาม'

TMB Make THE Difference 2015 TVC “ความต้องการที่คุณไม่เคยรู้”