ดูย้อนหลัง

 • Warning! New US tariffs on Chinese goods could rattle the market this week

  Warning! New US tariffs on Chinese goods could rattle the market this week

  Uncertainty over trade tensions could make Asian FXs quite volatile

 • ทำไมเศรษฐกิจดี...แต่ยังสงสัย?

  ทำไมเศรษฐกิจดี...แต่ยังสงสัย?

  แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจะดีอย่างที่เราเห็น แต่ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปก็ยังมีความสงสัย ผมจึงหยิบตัวเลขรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศมามองในอีกหนึ่งมิติเพื่อคลายข้อสงสัย

 • ธุรกิจไทยในระยะยาว...ต้องปรับตัว

  ธุรกิจไทยในระยะยาว...ต้องปรับตัว

  บริษัทไทยใน ตลท. มีจำนวนไม่ถึงครึ่งของจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมดที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน และมีกลุ่มบริษัทที่ ROIC ต่ำกว่า WACC มากกว่าครึ่งจำเป็นต้องปรับตัว

 • ประเมินแนวโน้มธุรกิจด้วย ROE

  ประเมินแนวโน้มธุรกิจด้วย ROE

  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Return on Equity (ROE) เป็นหนึ่งในอัตราส่วนทางการเงินยอดนิยมที่ใช้ประเมินทิศทางธุรกิจ

 • ครึ่งศตวรรษการพัฒนายานยนต์ไทย..กับทิศทางในอนาคต

  ครึ่งศตวรรษการพัฒนายานยนต์ไทย..กับทิศทางในอนาคต

  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินทิศทางยอดขายรถยนต์ในประเทศระยะปานกลาง (2560-2564) จะขยายตัวได้เฉลี่ย 5-6% ต่อปี ซึ่งจะทำให้ปี 2564 ยอดขายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ประมาณ 1.0 ล้านคัน ตัวเลขยอดขายนี้ “ยังไม่เข้าสู่ระดับอิ่มตัว” เนื่องจากอัตราการถือครองรถยนต์ (Motorization Rate) ของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 232 คันต่อประชากรหนึ่งพันคนถือว่า “อยู่ในระดับต่ำ”

 • ยอดขายรถยนต์ปี 2560...มีแรงส่งพอมั้ย?

  ยอดขายรถยนต์ปี 2560...มีแรงส่งพอมั้ย?

  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2560 จะกลับเข้าสู่ระดับยอดขายปกติ ได้อย่างไม่ยากเย็นที่ 8 แสนคัน

 • ส่องธุรกิจ...ผ่านวัฏจักรอุตสาหกรรม

  ส่องธุรกิจ...ผ่านวัฏจักรอุตสาหกรรม

  ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักรของตัวเอง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจนั้นๆ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องรู้ว่า “ธุรกิจของตนเองอยู่ในช่วงวัฏจักรใด” เพื่อให้รู้เท่าทันสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น

 • เข้าถึงแหล่งเงิน...โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจภูมิภาคและ SME

  เข้าถึงแหล่งเงิน...โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจภูมิภาคและ SME

  “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน” จะสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจให้เติบโต สิ่งที่ตามมาคือ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งของเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค”

Back