ดูย้อนหลัง

 • ท่องเที่ยวไทย...ถึงวันที่ต้องพึ่งตัวเอง

  ท่องเที่ยวไทย...ถึงวันที่ต้องพึ่งตัวเอง

  ทิศทางการท่องเที่ยวไทยในระยะถัดไป แม้แนวโน้มเติบโตได้ แต่จะไม่หวือหวาเหมือนเดิมอีกต่อไป ไทยจำเป็นต้องพึ่งพาตนเอง ด้วยการส่งเสริมให้ไทยเที่ยวไทยมากขึ้น

 • เจาะนักท่องเที่ยวจีนอย่างไร “ให้ตรงกลุ่ม ถูกที่ ถูกเวลา”

  เจาะนักท่องเที่ยวจีนอย่างไร “ให้ตรงกลุ่ม ถูกที่ ถูกเวลา”

  แนวทางการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน คือ “เจาะตรงกลุ่ม” คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนักช้อปสมัยใหม่ เกิดช่วงปี ค.ศ.1980 และก่อนปี ค.ศ. 1990 ซึ่งมีกำลังซื้อสูง เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมหาข้อมูลการท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต และไม่กลัวที่จะชำระสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือในต่างแดน “เจาะถูกที่” คือ ควรทำตลาดนักท่องเที่ยวคนจีนที่อาศัยอยู่ใน 10 เมืองหลัก ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 67 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง Tier 1 โซนเศรษฐกิจเจริญแล้ว

 • นักท่องเที่ยวจีนไปแล้ว...ไปลับ...?

  นักท่องเที่ยวจีนไปแล้ว...ไปลับ...?

  นักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงไปอย่างมาก จะกลับมาอีกมั้ย? ผมขอสรุปก่อนเลยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันไปจนถึงสิ้นปีนักท่องเที่ยวจีนจะยังไม่กลับมา แต่ถามว่าเขาจะหายไปต่อเนื่องจนถึงถึงปีหน้า เบาใจเลยจะกลับเข้ามาไทยแน่นอน

 • เจาะทิศทางอุตสาหกรรมอาหารไทย...

  เจาะทิศทางอุตสาหกรรมอาหารไทย...

  อุตสาหกรรมอาหารไทยยังมีความท้าทายจากความพอเพียงของแหล่งวัตถุดิบที่มักจะผันแปรไปตามฤดูกาล และการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อกำไรและขาดทุนของผู้ส่งออก ความท้าท้ายจากคู่แข่งในตลาดโลกที่นับวันจะแกร่งขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำและนโยบายการค้าของตลาดหลัก ความท้าทายเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องนำเทคนิคการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ให้น้อยที่สุด

 • ประเมินผลประกอบการปิโตรเคมีไทยผ่านทิศทางราคาน้ำมันโลก

  ประเมินผลประกอบการปิโตรเคมีไทยผ่านทิศทางราคาน้ำมันโลก

  ปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับต้นๆของประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำของหลายอุตสาหกรรมนับตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก วัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า รองเท้า ยารักษาโรค เครื่องสำอาง ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ตลอดจนนำไปเป็นวัสดุที่สร้างมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างมาก ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • Warning! New US tariffs on Chinese goods could rattle the market this week

  Warning! New US tariffs on Chinese goods could rattle the market this week

  Uncertainty over trade tensions could make Asian FXs quite volatile

 • เทรนด์ธุรกิจสุขภาพไทย...ดีต่อใคร?

  เทรนด์ธุรกิจสุขภาพไทย...ดีต่อใคร?

  ดีมานด์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นอย่างไร มีเทรนด์อะไรบ้างที่เกิดขึ้น ภาพซับพลายของธุรกิจสุขภาพเป็นอย่างไร และเทรนด์ธุรกิจสุขภาพ...ดีต่อใคร

 • ธุรกิจใดบ้างจะได้ประโยชน์จาก EEC?

  ธุรกิจใดบ้างจะได้ประโยชน์จาก EEC?

  กลุ่มธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จาก EEC ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วน และผู้ผลิตเคมีภัณฑ์