ดูย้อนหลัง

 • Warning! New US tariffs on Chinese goods could rattle the market this week

  Warning! New US tariffs on Chinese goods could rattle the market this week

  Uncertainty over trade tensions could make Asian FXs quite volatile

 • เทรนด์ธุรกิจสุขภาพไทย...ดีต่อใคร?

  เทรนด์ธุรกิจสุขภาพไทย...ดีต่อใคร?

  ดีมานด์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นอย่างไร มีเทรนด์อะไรบ้างที่เกิดขึ้น ภาพซับพลายของธุรกิจสุขภาพเป็นอย่างไร และเทรนด์ธุรกิจสุขภาพ...ดีต่อใคร

 • ธุรกิจใดบ้างจะได้ประโยชน์จาก EEC?

  ธุรกิจใดบ้างจะได้ประโยชน์จาก EEC?

  กลุ่มธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จาก EEC ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วน และผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

 • ท่องเที่ยวเมืองรอง...สำคัญที่คนไทยเที่ยว

  ท่องเที่ยวเมืองรอง...สำคัญที่คนไทยเที่ยว

  ภาคการท่องเที่ยวไทยเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ยังไว้ใจได้ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2.75 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากต่างชาติ 1.8 ล้านล้านบาท และคนไทย 9.3 แสนล้านบาท

 • ธุรกิจทีวีดิจิทัลไทยยังไหวอยู่ไหม?

  ธุรกิจทีวีดิจิทัลไทยยังไหวอยู่ไหม?

  สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจทีวีไทยหลีกไม่พ้นที่จะต้องทำคือ “เนื้อหาต้องดี ช่องทางต้องเฉียบ ประสบการณ์ผู้ชมต้องโดน

 • “ค่านิยมไทย” ช่วยสร้าง “ไทยนิยม” ให้ยั่งยืน

  “ค่านิยมไทย” ช่วยสร้าง “ไทยนิยม” ให้ยั่งยืน

  “ไทยนิยมไทย” จะต้องบริหารจัดการกระบวนการตัดสินใจของปัจเจกชนทุกคนในประเทศให้มีส่วนร่วมผ่านกระบวนการการรับรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายให้ไทยนิยมไทย สร้างความพึงพอใจที่ถูกต้องและมีเหตุผล และที่สำคัญจะต้องสร้างความรู้สึกความมีส่วนร่วมของการอยู่ในสถาบันหรือสังคมนั้นๆ

 • บอลไทย...ไปบอลโลก

  บอลไทย...ไปบอลโลก

  ประเมินว่าธุรกิจฟุตบอลยืนอยู่ในวัฏจักรธุรกิจ “ช่วงเริ่มต้น” ที่มีลักษณะ “รายได้เติบโตสูง ต้นทุนสูงมากเพราะลงทุนค่าจ้างนักเตะสูง ทำให้ยังขาดทุนอยู่ แต่คู่แข่งก็ยังไม่มาก” และธุรกิจกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่วัฏจักร “ช่วงเติบโต” ที่มีลักษณะ “รายได้เติบโตสูง ต้นทุนทรงตัว คู่แข่งเข้ามามากขึ้น ธุรกิจมีผลกำไรดี

 • ทำไมเศรษฐกิจดี...แต่ยังสงสัย?

  ทำไมเศรษฐกิจดี...แต่ยังสงสัย?

  แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจะดีอย่างที่เราเห็น แต่ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปก็ยังมีความสงสัย ผมจึงหยิบตัวเลขรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศมามองในอีกหนึ่งมิติเพื่อคลายข้อสงสัย